Aktualności
Program Rodzina 3+

Program Rodzina 3+

Władze miasta wybrały logo programu „Sokołowska Rodzina 3+”. Konkurs na grafikę symbolizującą akcję wspierania rodzin wielodzietnych i zastępczych ogłoszono w kwietniu.

 Spośród wielu nadesłanych prac wybrano projekt Przemysława Augustyniaka z Siedlec. Celem programu „Sokołowska Rodzina 3+” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz promowanie rodziny zastępczej jako najbardziej przyjaznego i naturalnego środowiska wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości przebywania w rodzinie biologicznej. Inicjatywa ma również za zadanie zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży ze wspomnianych rodzin. W urzędzie miejskim dostępne są już wnioski o wydanie karty. Program ma być realizowany poprzez system zniżek udzielanych mieszkańcom, dlatego miasto poszukuje partnerów zainteresowanych włączeniem się w akcję. Do współpracy mogą zgłaszać się instytucje i jednostki publiczne, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

GU

fot. logo sokołów

GU