Aktualności
Propozycja na ferie

Propozycja na ferie

Obowiązujące w kraju obostrzenia sanitarne uniemożliwiającą zorganizowanie w okresie tegorocznych ferii zimowych zajęć w szkołach, ośrodkach kultury, kinach czy muzeach.

Dlatego Zespół Placówek Oświatowych zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy do udziału w akcji mającej na celu ocalenie od zapomnienia starych fotografii ukazujących różne miejsca oraz prezentujących odbywające się na terenie gminy wydarzenia. Każdy uczestnik konkursu do końca stycznia może przesłać nieograniczoną liczbę opisanych skanów zdjęć. Powinny one zawierać: nazwę i krótki opis wydarzenia lub miejsca, które przedstawia fotografia, oraz imię i nazwisko autora zdjęcia lub informację na temat tego, z czyich zbiorów pochodzi. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone. Wszystkie nadesłane fotografie zostanie zaprezentowane także na okolicznościowej wystawie. Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy. 

MLS