Diecezja
Źródło: BŁAŻEJ BENISZ
Źródło: BŁAŻEJ BENISZ

Prostował ścieżki do Pana

W niedzielę, 6 grudnia, uroczystej Mszy św. w kościele katedralnym w Siedlcach przewodniczył, posługujący przez pewien czas w diecezji siedleckiej, bp Alojzy Orszulik. Homilię wygłosił biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Okazją do spotkania pasterza Kościoła siedleckiego oraz seniora wspólnoty łowickiej przy jednym eucharystycznym ołtarzu stał się przypadający we wtorek, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, jubileusz 20-lecia konsekracji bp. A. Orszulika. Wydarzenie  to miało bowiem miejsce w 1989 r. w siedleckiej katedrze.

– W kontekście dzieł Bożych, które dokonują się w nas przez posługę człowieka, wtedy, kiedy przyjmujemy działanie Boże i dajemy się prowadzić, pragnę złożyć podziękowanie ks. bp. Alojzemu. Sługa ten, choć przez krótki czas, ale posługiwał z pełnym oddaniem, szukając nie swego dobra, lecz służąc dobru tego Kościoła. Bp Alojzy zostawił wiele śladów i owoców tej pracy – mówił podczas homilii bp Z. Kiernikowski. – Przed 20 laty bp Orszulik przychodził do nas z bogatym doświadczeniem kogoś, kto pracował przy boku abp. Dąbrowskiego w sekretariacie Episkopatu Polski. Miał doświadczenie nie tylko Kościoła w Polsce, ale i na świecie, i to w czasach, kiedy dokonywały się tu trudne i jednocześnie wyzwalające wydarzenia, pozwalające nam odkryć powiew wolności i poczucie godności człowieka. Swoje umiejętności i zdolności w nawiązywaniu kontaktów prowadził tak, żeby pomagać innym – wspominał biskup siedlecki, dodając: – Za to wszystko składamy serdeczne podziękowanie – było to właśnie prostowanie ścieżek, wyraz przecierania tego, co jest przeszkodą, by dzieło Boże mogło docierać do człowieka.

Bp Orszulik, jako sufragan diecezji siedleckiej, w ciągu niespełna dwóch i pół roku swojej posługi był inicjatorem ważnych diecezjalnych dzieł, które funkcjonują do dziś. Wśród nich można wymienić: bursę dla młodzieży męskiej w budynku dawnego seminarium, lokalną rozgłośnię Katolickie Radio Podlasie oraz diecezjalną gazetę – obecnie „Echo Katolickie”. Bp senior diecezji łowickiej A. Orszulik jest pallotynem. Od początku swej działalności w Episkopacie Polski zajmował się środkami społecznego przekazu. Uczestniczył również w obradach Okrągłego Stołu oraz w pracach Komisji Konkordatowej. Od 1992 r., po odejściu z diecezji siedleckiej, do 2004 r. pełnił posługę pierwszego biskupa łowickiego.

W słowie, które dostojny jubilat skierował do zgromadzonych w niedzielne przedpołudnie w katedrze, podziękował pasterzowi Kościoła siedleckiego za zaproszenie na liturgię. – Jest to dla mnie wielkie przeżycie, tu bowiem zrodziło się moje biskupstwo, z tej świątyni wyszedłem, aby posługiwać pobożnemu ludowi podlaskiemu. Tu uczyłem się, jak być biskupem i pasterzem – mówił bp Orszulik. Senior Kościoła łowickiego wspominał dzień swej konsekracji, który, jakby na cześć Matki Bożej Niepokalanej (jego przewodniczki), był pogodny, choć zimny. – Świętując 20-lecie mojej konsekracji, wyrażam wdzięczność słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, który obdarzył mnie zaufaniem i posłał do pracy pasterskiej w winnicy siedleckiej. Wyrażam także wdzięczność pasterzowi Kościoła siedleckiego, od którego wiele razy doznałem wielkiej życzliwości.

Biskup przypomniał również swoją „drogę” do Kościoła w Siedlcach. – Konsekracja kapłana jest wielkim wydarzeniem zarówno dla konsekrowanego, jak i dla diecezji, do której został przez papieża posłany. Zawsze, gdy wracałem do katedry Kościoła siedleckiego, wchodziłem tu nie bez wzruszenia – mówił, dodając: – Tu nauczyłem się, jak pełnić biskupią posługę, poznałem zasady kierowania diecezją. Kościół siedlecki, w którym doznałem wiele dobra i życzliwości, zawsze pozostanie głęboko w moim sercu. Dziękuję wszystkim, którzy razem ze mną dziś modlą się i dziękują za moją posługę. 

Na zakończenie życzenia jubilatowi złożyli członkowie Domowego Kościoła i uczestników Ruchu Światło-Życie oraz przedstawiciele Katolickiego Radia Podlasie.

GU