Diecezja
Źródło: LA
Źródło: LA

Przed nami czas dziękczynienia

8 grudnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nastąpi oficjalne rozpoczęcie jubileuszu 200 lat istnienia diecezji siedleckiej. Program obchodów został przedstawiony podczas konferencji prasowej zwołanej 7 listopada w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

- Celem jubileuszu jest dziękczynienie za bogaty w wydarzenia czas w historii diecezji, dostrzeżenie w nim Bożego działania, prowadzenia, Bożej opieki - zaznaczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda, zapowiadając, że wydarzenia wpisujące się w program obchodów 200-lecia umożliwią poznanie historii wspólnoty diecezjalnej, ludzi, którzy ją tworzyli i wydarzeń, które wpływały na jej duchowość. - Celem jubileuszu jest także umocnienie nas w wierze w Jezusa i w trwaniu w tej wspólnocie, którą z Jego woli tworzymy od 200 lat, jeszcze większe utożsamienie się wiernych ze swoim Kościołem diecezjalnym i jego umiłowanie, troska o jego rozwój i przyszłość - mówił biskup, nawiązując do planowanego w ramach jubileuszu zakończenia II Synodu Diecezji Siedleckiej.

Przybliżył też ideę jubileuszowych misji parafialnych, które rozpoczęte zostaną w 2018 r. – One również wyrażają naszą troskę o przyszłość wiary i życia duchowego wiernych diecezji. Chcielibyśmy te cele z pomocą Bożej łaski osiągnąć – podkreślił pasterz Kościoła siedleckiego.

Historię diecezji zaprezentował w dużym skrócie dyrektor Archiwum Diecezjalnego ks. prałat Bernard Błoński.

 

Zwieńczenie prac synodalnych

Kanclerz kurii ks. kan. Jan Babik, przewodniczący sekretariatu II Synodu Diecezji Siedleckiej, przedstawił prace synodu, którego zakończenie nastąpi w roku jubileuszowym. Przypomniał, że w początkach istnienia diecezji, tj. od 1818 r. do kasaty w 1867 r., zorganizowanie synodu ze względu na uwarunkowania polityczne nie było możliwe. Trudu powołania I Synodu Diecezji Podlaskiej, normującego życie wskrzeszonej w 1918 r. diecezji, podjął się bp Henryk Przeździecki. Odbył się on w sierpniu 1923 r. w Janowie Podlaskim. Trwał tylko trzy dni, a uczestniczyli w nim biskupi i wybrani kapłani. Ustawy tego synodu w większości obowiązują do dzisiaj. Próby podjęcia prac nad kolejnym synodem podejmował bp Jan Mazur, ale nie zostały one zrealizowane. II Synod Diecezji Siedleckiej zwołał dopiero bp Zbigniew Kiernikowski 10 czerwca 2012 r.

– W odróżnieniu od I Synodu Diecezji Podlaskiej, w tym obecnie trwającym wielką wagę przykłada się do udziału osób świeckich. Połowa spośród 300 członków synodu to świeccy, reprezentujący różne grupy, stowarzyszenia, ruchy katolickie – mówił ks. Babik, omawiając liczne cele stojące przed synodem i charakteryzując pokrótce trwające od pięciu lat prace podjęte przez osiem komisji synodalnych i 26 podkomisji, których owocem są wypracowane schematy, poddane dyskusji i przegłosowane podczas 11 sesji plenarnych.

– Od maja ubiegłego roku komisja redakcyjna synodu przygotowuje dokument końcowy, tj. zapisane normy, które będą służyć w realizacji zbawczej misji Chrystusa w naszej diecezji w kolejnych latach. Ostatnia sesja naszego synodu zaplanowana jest na 8 kwietnia 2018 r. Wtedy zatwierdzony zostanie dokument końcowy, a podpisany przez księdza biskupa podczas centralnych uroczystości jubileuszowych 9 czerwca przyszłego roku. Od tego dnia uchwały synodu wejdą w życie i będą obowiązywały w naszej diecezji – tłumaczył kanclerz.

 

Bogaty rok

Szczegóły obchodów jubileuszu przybliżył dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej ks. dr Jerzy Duda. – Rok jubileuszowy to szereg zaplanowanych inicjatyw, projektów i wydarzeń o charakterze religijnym, naukowym, społecznym i kulturalnym. W ich zakres wchodzą publikacje naukowe i popularnonaukowe dotyczące dziejów naszej diecezji, konkursy i różnego rodzaju eventy – rozpoczął. Zapowiadając pierwszy z nich – sesję naukową w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej poświęconą m.in. działalności bp. Przeździeckiego oraz bp. Ignacego Świrskiego, nawiązał do podjętych starań – związanych z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego bp. Świrskiego zmarłego w 1968 r. w opinii świętości. – Po wstępnym zbadaniu materiałów historycznych, podczas ostatniej sesji Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie zostało udzielone nihil obstat pasterzy Kościoła w Polsce, co otworzyło drogę do ubiegania się o pozwolenie Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Modlimy się o to i mamy nadzieję, że kongregacja spraw kanonizacyjnych w roku jubileuszowym, w którym przypada 50 rocznica śmierci bp. I. Świrskiego, takiej zgody udzieli – wyjaśnił.

 

Jubileuszowe misje ewangelizacyjne

Dyrektor wydziału duszpasterskiego mówił również o idei diecezjalnych misji ewangelizacyjnych. Rozpoczną się one we wrześniu 2018 r., począwszy od pierwszej siedziby biskupów – Janowa Podlaskiego, a następnie przejdą falą przez całą diecezję. Misje trwać będą do 2022 r., a zakończą się w katedrze siedleckiej. – To wielkie, ważne i szczególne wydarzenie o charakterze duszpasterskim – podkreślił ks. J. Duda, przypominając, że ostatnie takie misje odbyły się w latach 1996-2000 i przygotowywały nas do Roku Jubileuszowego 2000. – Misje to reewangelizacja, powtórna ewangelizacja. Co do treści i formy są podobne do pierwszego głoszenia Ewangelii osobom niewierzącym. Misje są kierowane do wspólnoty parafialnej wierzących i niewierzących – zaznaczył. Dodał, że przygotowania do nich trwają już od dwóch lat, a obejmują m.in. konsultacje prowadzone przez środowiska naukowe pastoralistów oraz doświadczonych misjonarzy. Podczas centralnych obchodów jubileuszu 200-lecia diecezji, 9 czerwca 2018 r., będzie miało miejsce uroczyste posłanie misjonarzy wybranych do prowadzenia misji w diecezji.

Ks. J. Duda, nawiązując do rysu historycznego przedstawionego na początku konferencji przez ks. B. Błońskiego, który dzieje diecezji omówił przez pryzmat posługi kolejnych biskupów, powiedział również o staraniach o sprowadzenie do kolegiaty janowskiej szczątków dwóch biskupów podlaskich: Marcelego Gutkowskiego oraz Beniamina Szymańskiego, skazanych przez władze carskie na banicję. Zmarli oni i zostali pochowani poza swoją diecezją. – Uzyskano zgodę na ekshumację i przeniesienie do Janowa Podlaskiego szczątków bp. B. Szymańskiego. Starania u władz ukraińskich na sprowadzenie ciała bp. M. Gutkowskiego, pochowanego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, jeszcze trwają – mówił. Powtórny pochówek księży biskupów ma się odbyć w ramach jubileuszu, 14 kwietnia.


Kalendarium obchodów jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej

16 listopada br. – międzyseminaryjna sesja naukowa dotycząca wkładu Kościoła i duchowieństwa w odzyskanie niepodległości – w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II.

22 listopada – koncert zespołu Jerycho w siedleckiej katedrze, o 19.00.

25 listopada – konferencja naukowa „Z dziejów Diecezji Siedleckiej” w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II (program spotkania na str. 11).

8 grudnia – uroczyste rozpoczęcie roku jubileuszowego w katedrze siedleckiej; Mszy św. o 12.00 będzie przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

5-6 kwietnia 2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Historyków Kościoła w WSD Diecezji Siedleckiej.

12 kwietnia – finał Diecezjalnego Konkursu Historyczno-Literackiego.

14 kwietnia – pogrzeb biskupów Marcelego Gutkowskiego i Beniamina Szymańskiego w krypcie kolegiaty w Janowie Podlaskim; uroczystościom przewodniczyć będzie abp S. Budzik, homilię wygłosi bp Henryk Tomasik.

7 czerwca – Zebranie Plenarne Konferencja Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim; uroczystej Mszy św. w janowskiej kolegiacie przewodniczył będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, zaś homilię wygłosi przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

8 czerwca – uroczystej Mszy św. w Janowie Podlaskim przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz, homilię wygłosi metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

9 czerwca, 11.30 – centralne uroczystości jubileuszowe w katedrze siedleckiej. Mszy św. przewodniczył będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak, zaś homilię wygłosi abp Marek Jędraszewski.

10 czerwca 2018 r. – dziękczynienie za 200-lecie istnienia diecezji w parafiach.

15 września 2018 r. – diecezjalna pielgrzymka dziękczynna do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

2 października 2018 r. – zjazd szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez diecezję siedlecką w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

8 grudnia 2018 r. – zakończenie roku jubileuszowego.

LA