Aktualności
Przedłuż ważność karty

Przedłuż ważność karty

Łukowski magistrat przypomina mieszkańcom o konieczności przedłużenia terminu ważności Łukowskiej Karty Mieszkańca. Dokumenty wydane w latach 2019-2021 straciły ważność 30 kwietnia.

Przez ostatnie dwa lata ważność wydawanych na czas określony kart była przedłużana automatycznie. Obecnie, w związku z ustaniem epidemii Covid-19, władze miasta chcą powrotu do opisanego w regulaminie trybu funkcjonowania ŁKM, zgodnie z którym karta jest wydawana na czas określony (do końca kwietnia następnego roku). Osoby, które wyrobiły karty w roku: 2019, 2020 i 2021 proszone są o osobiste przedłużenie terminu ich ważności na kolejny rok. Czynności tej można dokonać przez wizytę w urzędzie miasta (Punkt Obsługi Interesanta – pokój nr 19) lub przez przesłanie niezbędnych dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP. Natomiast w przypadku osób, które otrzymały bądź przedłużały ważność karty mieszkańca w tym roku, jej ważność będzie przedłużona automatycznie. Do papierowego wniosku o wydanie bądź przedłużenie karty należy dołączyć kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok rozliczeniowy. Podatnicy rozliczający się elektronicznie powinni posiadać ze sobą Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Z kolei osoby wnioskujące o wydanie karty dla dziecka, do wniosku powinny dołączyć ksero lub skan aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej, a w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka odpowiedniego postanowienia sądu. ŁKM wydawana jest bezpłatnie, jako dokument imienny. Karta – która umożliwia otrzymanie różnych ulg i zniżek m.in. na pływalniach Delfin i Delfinek, w kompleksie rekreacyjny Zimna Woda czy Kinie Łuków – jest ważna wraz z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną lub studencką.

MLS