Aktualności
Przedsiębiorcy na rowerach

Przedsiębiorcy na rowerach

7 i 8 czerwca Wschodnia Izba Gospodarcza zorganizuje III Siedlecki Rajd Rowerowy Przedsiębiorców.

Celem inicjatywy jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku wśród przedsiębiorców oraz promocja regionu jako bardzo atrakcyjnego miejsca do uprawiania rekreacyjnej turystyki rowerowej. Dwie pierwsze edycje rajdu zostały przyjęte przez uczestników bardzo pozytywnie. Program dwudniowej wycieczki przewiduje wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie zabytkowych miejsc oraz prezentacje możliwości inwestycyjnych odwiedzanych gmin. Rajd zaplanowano na trasie Siedlce, Patrykozy, Rozbity Kamień, Węgrów, Starawieś, Liw, Mokobody, Siedlce. Nocleg przewidziany jest w Starejwsi. Więcej informacji o rajdzie można znaleźć na stronie www.wig-wn.pl.

GU