Aktualności
Przegląd teatralny

Przegląd teatralny

Do 17 marca przyjmowane są zgłoszenia do XIV Powiatowego Przeglądu Teatrów Obrzędowych. Jego celem jest prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego w środowisku wiejskim.

 Impreza odbędzie się 26 kwietnia w sali Gminnego Centrum Kultury. Przegląd organizowany jest na zasadach konkursu, w którym jury oceniać będzie wartości artystyczne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, a także typować zespoły na 42 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Uczestnicy mogą zaprezentować nieprzekraczające 45 min i oparte na wierzeniach oraz zwyczajach ludowych widowisko, a także sztukę teatralną bądź autorską – związaną z tradycją ludową oraz programem kabaretowym o tematyce wiejskiej. Szczegółowy regulamin przeglądu dostępny jest na stronie internetowej drelowskiego GCK: www.gck.drelow.pl. Wszelkie informacje można uzyskać także telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel.: 83-372-01-54.

MLS