Aktualności
Przelej myśli na papier

Przelej myśli na papier

Ogłoszono V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ireny Golec pt. „Czerwona Róża dla Niej” pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego.

To doskonała okazja, aby pochwalić się swoim talentem literackim, odkryć w sobie pisarza lub poetę. Ogłaszany od pięciu lat konkurs ma charakter otwarty. Wziąć udział mogą w nim literaci amatorzy w różnym wieku. Jury będzie oceniać prace w czterech kategoriach: dzieci ze szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum, młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ludzie dorośli. Celem konkursu jest inspirowanie ludzi utalentowanych, stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poetyckiego, konfrontacje twórczości poetyckiej, popularyzacja kultury żywego słowa, integracja środowisk literackich oraz upamiętnienie wybitnej postaci Ireny Golec – patriotki, żołnierza i działaczki społecznej ziemi radzyńskiej. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz Grupa Poetycka „Wieś Tworząca ”. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać dwa lub trzy utwory poetyckie lub prozatorskie typu wiersz, esej, nowela, list, opowiadanie czy też kartka z pamiętnika w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy opatrzyć pseudonimem słownym oraz kategorią wiekową. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 4 listopada o 14. 00 w sali GOK. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

BZ