Aktualności
Przemysłowa coraz bliżej

Przemysłowa coraz bliżej

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z gminną oraz zjazdem do Fabryki Narzędzi Chirurgicznych B. Braun (roboczo zwanym ul. Przemysłową) zostały ujęte na liście zadań w ramach dofinansowania z funduszu dróg samorządowych województwa lubelskiego.

Miasto wnioskuje o dofinansowanie w wysokości ponad 3,7 mln zł. Pieniądze mają pochodzić z puli przeszło 531 mln zł, które premier Mateusz Morawiecki w maju przekazał wojewodzie lubelskiemu na budowę dróg lokalnych. Jak poinformował lubelski urząd wojewódzki, wsparcie dla miasta zostanie udzielone tuż po zatwierdzeniu listy zadań przez prezesa rady ministrów.

Inwestycja obejmie przebudowę drogi krajowej nr 19 wraz z budową drogi nazwanej roboczo ul. Przemysłową (zjazd do B. Braun) oraz drogi nr 101969L po stronie gminy Radzyń Podlaski. Arteria poprawi dostępność do istniejącego ośrodka gospodarczego – kompleksu funkcjonujących już przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Aktualnie na terenie ośrodka gospodarczego działalność prowadzą 22 podmioty. Nowa droga pozwoli również skomunikować tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 36 ha przeznaczone pod przemysł i usługi.

Starania dyrekcji B. Braun o zbudowanie drogi dojazdowej do wybudowanego wcześniej parkingu rozpoczęły się w październiku 2016 r. Miasto podjęło się wówczas wybudowania nowej (równoległej do ul. Budowlanych) drogi, aby tym samym poprawić dostęp do zlokalizowanych przy DK 19 terenów inwestycyjnych. O ile wybudowanie samej ul. Przemysłowej nie było dla samorządu większym problemem finansowym, o tyle te pojawiły się przy planowaniu zjazdu z drogi krajowej.

Zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z czerwca 2017 r., w miejscu planowanej inwestycji powinien powstać węzeł komunikacyjny uwzględniający nie tylko zjazd do fabryki, ale i do położonej po przeciwnej stronie drogi gminnej. Aby węzeł spełniał wszystkie przewidziane prawem normy, niezbędna okazała się m.in. przebudowa i poszerzenie drogi krajowej na odcinku ok. 140 m (ponad 70 m po obu stronach skrzyżowania), budowa ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i systemu odwadniającego skrzyżowanie.

Na początku sierpnia lubelski urząd wojewódzki poinformował władze miasta, iż złożony 15 kwietnia wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszu dróg samorządowych województwa lubelskiego znalazł się na liście zadań w naborze na rok 2019. 

MLS