Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Przestępczość w dół, bezpieczeństwo w górę

Komenda Główna Policji podsumowała rok 2013. Co się okazało? Spadła ogólna liczba przestępstw, w tym bójek i pobić, rozbojów oraz kradzieży. Mniej było też ofiar wypadków drogowych.

W minionym roku popełniono w Polsce 1,6 mln przestępstw, czyli prawie o 56 tys. mniej niż w roku 2012. Wykrywalność w roku 2013 wyniosła 67,1% wobec prawie 68%, które miało miejsce rok wcześniej - poinformował komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński na konferencji prasowej podsumowującej stan bezpieczeństwa w Polsce w 2013 r.

Szef policji zwrócił uwagę, że o ile w 2003 r. dochodziło do ok. 4 tys. przestępstw dziennie, to w minionym roku było ich tylko 2,9 tys. To ponad tysiąc przestępstw mniej każdego dnia! – To jest mniej więcej tak, jakby na terenie województwa zachodniopomorskiego nie popełniono ani jednego przestępstwa – zauważył funkcjonariusz.

Wykroczenia w liczbach

W minionym roku liczba przestępstw kryminalnych wyniosła ok. 711,5 tys. (spadek o prawie 70 tys. w porównaniu do 2012 r.). Spadła liczba bójek i pobić (niecałe 8,8 tys., czyli ponad 2,6 tys. mniej niż rok wcześniej) oraz rozbojów (20,4 tys. – spadek o prawie 4,2 tys.). Mniej było kradzieży (214,6 tys., czyli o ponad 16,1 tys. mniej) i kradzieży z włamaniem (spadek o prawie 9,3 tys. z niemal 118,4 tys.).

Na mniej więcej takim samym poziomie jak w 2012 r. utrzymała się w roku ubiegłym liczba zabójstw (odnotowano 574 – spadek tylko o 8), gwałtów (niecałe 1,4 tys. w roku 2012; 2013 r. – spadek o 70) i kradzieży samochodów (prawie 15,5 tys., spadek o 765).

W 2013 r. w wypadkach drogowych zginęło 3,2 tys. osób (w 2012 r. – 3,5 tys.), a rany odniosło 43,4 tys. (rok wcześniej – 45,7 tys.). Policjanci przeprowadzili prawie 8,9 mln kontroli trzeźwości kierujących pojazdami (w 2012 r. – 7,3 mln) i wykryli 162 tys. prowadzących po alkoholu (w 2012 r. – 171 tys.).

Ocena społeczeństwa najważniejsza

Jak wyliczał M. Działoszyński, każda doba pracy policji to średnio 15 tys. interwencji, 15 tys. kontroli ruchu drogowego, 24 tys. kontroli stanu trzeźwości. Średnio w ciągu doby służby mundurowe odzyskują mienie warte 500 tys. zł, a zabezpieczają warte 700 tys. zł. Zaledwie w ciągu doby policja stawia zarzuty 1,2 tys. osobom i wszczyna ponad 2,5 tys. postępowań karnych.

W ciągu roku policja zabezpieczyła 6,9 tys. imprez masowych (w tym 306 podwyższonego ryzyka). Zaangażowanych było w to – statystycznie – 348 tys. funkcjonariuszy, a w zabezpieczenie przejazdów uczestników takich imprez – prawie 80 tys. Kosztowało to łącznie 65,4 mln zł. Podczas imprez masowych zatrzymano ponad 1,5 tys. osób (z tego 1,1 tys. podczas meczów piłki nożnej), ujawniono ponad 1,3 tys. przestępstw i 7,5 tys. wykroczeń.

W policji służy prawie 97,7 tys. funkcjonariuszy, do obsadzenia jest jeszcze ok. 4,6 tys. etatów. W 2013 r. po raz pierwszy od lat więcej osób przyjęto do służby (5,8 tys.), niż z niej odeszło (4,3 tys.).

– Najważniejszym miernikiem oceny naszej pracy są recenzje społeczeństwa. Wskazania Polaków co do bezpieczeństwa w ich otoczeniu są najlepszym wskaźnikiem pracy służb mundurowych – podkreślił szef policji.

Co na to obywatele?

Jak wskazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Tak twierdzi aż 70% badanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wynik ten należy do najwyższych w całym okresie III RP. Najgorsze oceny CBOS notował w roku 2001. Wówczas to aż 81% ankietowanych zaprzeczyło, jakoby czuli się w Polsce bezpiecznie. Od tamtej pory oceny stanu bezpieczeństwa się poprawiały. W 2007 r. po raz pierwszy większość zyskali respondenci pozytywnie oceniający stan obronności. Przekonanie, że Polska jest krajem bezpiecznym, przeważa we wszystkich grupach społeczno-demograficznych.

W roku 2013 badani uznali swoje otoczenie za bezpieczne, a więc dobrze zabezpieczone przez stróżów prawa, aż w 89%. Tak wysokie poczucie bezpieczeństwa respondentów w okolicy ich miejsca zamieszkania stanowi najwyższe wskazanie, licząc od końca lat 80. Rekordowy wynik zapewne wiąże się z pracą policjantów, która przekłada się na spadek przestępczości, zarówno tej poważnej – przeciwko życiu i zdrowiu, jak też drobnej (np. małe kradzieże), ale nie mniej uciążliwej społecznie.

W sondażowym badaniu przeprowadzonym we wrześniu 2013 r. działalność policji jako instytucji społecznej dobrze oceniło 66% Polaków.

GU