Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Przez śmierć do życia

Pierwsze dni listopada kierują nasze myśli ku tym, których już Bóg wezwał do siebie z tego świata. We wszystkich parafiach dni te wypełnione są modlitwą za zmarłych. W Siedlcach modlitwie tej przewodniczył pasterz naszej diecezji.

 

Tę modlitwę za zmarłych biskup siedlecki rozpoczął już w niedzielę, 1 listopada. Po nieszporach celebrowanych w katedrze siedleckiej wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi i wiernymi świeckimi udał się w procesji na cmentarz. Przy pięciu stacjach było proklamowane słowo Boże, ukazujące tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wznosiła się modlitwa Kościoła za zmarłych. Podczas procesji biskup pokropił wodą święconą groby. Zostały one również okadzone. Znak ten przypomina, że ciała zmarłych spoczywających na cmentarzu były świątynią Ducha Świętego. One zostaną wskrzeszone przez Chrystusa w dniu ostatecznym.

 

Przy pierwszej stacji modlitewnej procesji, Bożemu miłosierdziu polecano zmarłych papieży, biskupów, kapłanów i diakonów, uczestników kapłaństwa sakramentalnego. Przy drugiej stacji modlono się za zmarłych rodziców, którzy okazali się odpowiedzialnymi współpracownikami Boga w naszym zaistnieniu. Przy stacji trzeciej zostali wspomniani zmarli bracia, siostry, krewni i sąsiedzi, także przyjaciele i dobrodzieje oraz fundatorzy i budowniczowie świątyń parafialnych. Przy stacji czwartej modlono się za wszystkich poległych w obronie wiary i Ojczyzny, zwłaszcza tych z podlaskiej ziemi, którzy w obronie wiary i jedności Kościoła oddawali swoje życie. Przy ostatniej stacji polecano łaskawości Boga wiernych zmarłych z całego świata, a szczególnie tych, których groby znajdują się na siedleckim cmentarzu.

Na zakończenie procesji bp Kiernikowski zwrócił się do wiernych w następujących słowach: „Drodzy bracia i siostry, przeżyliśmy wspólnie modlitewną procesję wśród grobów naszych zmarłych. Kroczyliśmy wśród krzyży ustawionych na ich grobach. One są znakiem wiary tych, których ciała tu spoczywają w nadziei zmartwychwstania. Bogu niech będą dzięki za wspólną refleksję nad tajemnicą śmierci. Niech Bóg będzie uwielbiony przez naszą modlitewną pomoc, świadczoną dziś zmarłym. Chcemy o nich pamiętać także w ciągu roku.

Umiłowani w Chrystusie! Nawiedzajcie groby zmarłych, troszczcie się o nie. Pamiętajcie w modlitwach prywatnych i wspólnotowych, zwłaszcza w rodzinach o tych, którzy nas poprzedzili ze znakiem wiary i śpią snem pokoju. Proście o Msze św. w ich intencji i ofiarujcie wasz pełny w nich udział przez Komunię św. Dobre uczynki są naszą duchową pomocą dla zmarłych”.

W poniedziałek, 2 listopada biskup siedlecki podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze siedleckiej modlił się za zmarłych. W homilii wyjaśnił, że śmierć przyszła na człowieka po grzechu. Nikt z ludzi o własnych siłach nie jest w stanie poradzić sobie z problemem śmierci. Jezus przyszedł, by nam w tym pomóc, by być z nami w trudnym doświadczeniu śmierci. My często buntujemy się przeciwko śmierci. Tymczasem Jezus po to przyszedł, byśmy nauczyli się umierać.

Natomiast we wtorek, 3 listopada, biskup siedlecki podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze siedleckiej modlił się za zmarłych biskupów, prezbiterów i alumnów diecezji siedleckiej. Wraz z księdzem biskupem Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. prałat Henryk Hołoweńko – rektor WSD, ks. prałat Jan Jaworski – wikariusz biskupi oraz księża dziekani, księża pracujący w kurii biskupiej, wykładowcy seminarium. W Eucharystii udział wzięli również alumni oraz wierni świeccy.

ks. Mateusz Czubak