Diecezja
Źródło: UG LESNA PODL.
Źródło: UG LESNA PODL.

Przez wstawiennictwo do łask

W niedzielę, 18 sierpnia - w 50 rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Leśniańskiej - miała miejsce uroczystość instalacji relikwii bł. Jana Pawła II. Mszy św. dziękczynnej w bazylice przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk.

Kilka minut po 11.00 bp P. Sawczuk, generał Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika o. Izydor Matuszewski, stróżowie leśniańskiego sanktuarium na czele z proboszczem i przeorem klasztoru o. Janem Tyburczym, przedstawiciele duchowieństwa oraz licznie zgromadzeni wierni udali się procesyjnie pod katyński krzyż, pragnąc powitać bł. Jana Pawła II w relikwii krwi. – Będziemy prosić go o siły do wiernego trwania przy Bogu – podkreślał o. przeor i zachęcał wiernych do jak najczęstszego nawiedzania leśniańskiego sanktuarium

W znaku maryjnego zawierzenia

Aktu przekazania relikwiarza z kroplą krwią wkrótce świętego – jak ufamy – Papieża Polaka na ręce o. I. Matuszewskiego dokonał ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, konfrater zakonu paulinów. – Najdostojniejszy Ojcze Generale, jesteś w murach największego sanktuarium narodowego, któremu patronuje Jasnogórska Pani, Królowa nasza, Gwiazda śliczna rozpraszająca mroki wieków. Przed Jej obliczem postawę maryjnego zawierzenia kształtował bł. Jan Paweł II, który przybywa dziś do nas w swoich relikwiach – przypomniał ksiądz infułat.

Następnie, po uroczystym procesjonalnym wniesieniu relikwii do bazyliki oraz ich instalacji, odczytał list podpisany przez kard. Stanisława Dziwisza. Metropolita krakowski daje w nim m.in. wyraz radości towarzyszącej przekazaniu relikwii krwi Papieża Polaka Matce Bożej Leśniańskiej. „Niech [bł. Jan Paweł II] wyprasza u Boga przez wstawiennictwo Jego Matki obfite łaski dla ojców paulinów szerzących kult Matki Bożej na Podlasiu i wszystkich parafian zawsze wiernych Bogu i krzyżowi Jezusa Chrystusa”.

Witając przybyłych na uroczystości, proboszcz leśniańskiej wspólnoty nawiązał do wydarzeń sprzed pół wieku z uwagą, iż dokument poprzedzający akt koronacji obrazu papieskimi koronami dostarczył z Watykanu ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła. O. J. Tyburczy wskazał na wierność Ojca Świętego Matce Bożej zawartą w papieskim zawołaniu „Totus Tuus” [Cały Twój]. – Wołamy dzisiaj: „Salve Regina”! [Witaj Królowo!] – podkreślił. Witając bp. P. Sawczuka, którego herb jest znakiem maryjnego zawierzenia, przypomniał, iż Matka Boża pozostaje dla wiernych źródłem żywej wiary i drogowskazem. Słowa wdzięczności o. przeor skierował także do ojca generała i księdza infułata. Witał kapłanów na czele z ks. Marianem Danilukiem, dziekanem dekanatu Biała Podlaska-Północ, osoby konsekrowane, przedstawicieli władz, uczestniczących w uroczystościach parafian, pielgrzymów i dobrodziejów sanktuarium.

Święta dzięki Bożej obecności

Na wstępie homilii ksiądz biskup zaakcentował fakt, że możliwość udziału w tak podniosłej uroczystości jest wielką łaską daną od Boga. – „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie” (Za 2,14). Bóg zapowiada swoje przyjście i to przyjście nie na chwilę, ale po to, by zamieszkać na zawsze – przypomniał, dodając, iż lud w obliczu świadomości własnej bezradności i samotności otrzymał obietnicę spotkania. – „Kto was dotyka, dotyka źrenicy Mojego oka” (Za 2,12). Czyż może być piękniejsze wyrażenie miłości Boga do człowieka niż powiedzenie, że Bóg gotów jest stawać po naszej stronie z taką siłą i determinacją, z jaką my bronimy przed niebezpieczeństwem źrenicy oka? – zwrócił się do wiernych. – Dzięki Maryi Bóg zamieszkał pośród nas. Ona stawała się święta dzięki Bożej obecności – nauczał bp P. Sawczuk. – Najświętsza Maryja Panna jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła Panu. Podobnie jak zauważyła zachowanie gospodarzy podczas wesela w Kanie, tak i dziś dostrzega braki swoich dzieci. Widzi ich ziemską krótkowzroczność. Dostrzega lęki i obawy. Chce nas otworzyć na Boga – życie w wymiarze duchowym – tłumaczył.

Wskazując leśniańskie sanktuarium, ksiądz biskup zauważył, iż istnieją miejsca, w których czuje się zwiększoną intensywność łaski, której pośredniczką jest Matka Najświętsza; miejsca ze sprzyjającym klimatem do modlitwy i dobrych postanowień. – W tym roku mija 330 rocznica zjawienia się słynnego obrazu, a dokładnie dziś 50 lat od czasu jego koronacji – przypomniał, cytując historyczne źródła traktujące o powrocie Kamiennej Madonny do Leśnej Podlaskiej, podkreślając przy tym, jak szczególne jest działanie w tym miejscu Bożej łaski.

Nie zmarnować cierpienia

Na zakończenie uroczystości wierni zgromadzeni w bazylice wysłuchali wzruszającego, przeplatanego poezją, świadectwa żony i matki dziękującej bł. Janowi Pawłowi II za dar uzdrowienia. Kobieta wspominała, jak podczas choroby przybyła przed cudowne oblicze Matki Bożej, prosząc Ją o wsparcie, gdy usłyszała informację o naborze na pielgrzymkę do Rzymu. – Odebrałam to jako odpowiedź – zdradziła. Podczas audiencji Ojciec Święty zwrócił się do niej z obietnicą wyzdrowienia. Z czasem nabrała sił, poprawił się jej wzrok. – Nie wyzdrowiałam do końca, jednak patrząc na krzyż Chrystusa, myślę, że takiego cierpienia nie można zmarnować – podkreśliła.

Zwieńczeniem spotkania stało się zaproszenie skierowane przez o. J. Tyburczego do ucałowania relikwii oraz obejścia ołtarza Matki Bożej.

WA