Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Przez zmaganie do zwycięstwa

W poniedziałek, 10 czerwca, jubileusz 40-lecia kapłaństwa świętowali w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie księża wyświęceni w 1973 r.

Wydarzenie zainaugurowała Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Mszę św. dziękczynną za 40 lat kapłaństwa koncelebrował bp Piotr Sawczuk oraz sześciu jubilatów: ks. prałat Ryszard Andruszczak, ks. prałat Mirosław Łubik, ks. kan. dr Stanisław Ryszkowski, ks. kan. Stanisław Staręga, ks. kan. Eugeniusz Rola i ks. Janusz Strzałkowski.

Obok licznie zgromadzonych parafian w uroczystościach udział wzięli: dyrektor wydziału duszpasterskiego ks. kan. Marek Paluszkiewicz, kapłani z dekanatu garwolińskiego oraz przedstawiciele władz na czele z posłem Grzegorzem Woźniakiem, starostą garwolińskim Markiem Chciałowskim i burmistrzem Garwolina.

– Dziękujemy Bogu za 40 lat posługi prezbiterów wyświęconych w 1973 r. W Biblii liczba 40 symbolizuje czas oczekiwania, zmagania się, który jest ukierunkowany na wejście w pokój Boży – mówił w homilii bp Zbigniew Kiernikowski. – Dzisiejsza liturgia pozwala nam spojrzeć na 40 lat kapłańskiej posługi jubilatów w świetle pozdrowienia św. Pawła z Drugiego Listu do Koryntian: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa”. W Starym Testamencie Bóg często był nazywany Bogiem łaski i miłosierdzia. Naród wybrany, kiedy wszedł do ziemi obiecanej, nie umiał jednak żyć mocą łaski i pokoju. Dopiero, gdy Jezus Chrystus wszedł w naszą ludzką egzystencję i umarł na krzyżu, obwieścił nam łaskę i pokój. Jego łaska to doświadczenie darmowości. Jezus wszedł na krzyż, by w oczach ludzi stać się wyrzutkiem, opuszczonym przez najbliższych. I w ten sposób objawił łaskę i przebaczenie. On przyjął wolę Ojca i objawił moc życia z łaski. Kto wejdzie w tę łaskę, ten przeżywa pokój. Pokój nie jest brakiem wojny, lecz życiem, które ma perspektywę. Tak trzeba rozumieć błogosławieństwa z Kazania na Górze. Jezus otworzył nową perspektywę życia przed tymi, którzy są ubodzy, prześladowani, niesprawiedliwie traktowani – kontynuował biskup siedlecki. – Bóg daje nam w każdym czasie swoją łaskę i pokój. Liczba 40 to czas zmagania zakończony zwycięstwem Boga w nas – 40 lat naród wybrany przebywał na pustyni, 40 dni Maryja przeżywała swoje oczyszczenie, 40 dni Jezus był kuszony przez złego ducha. Dopiero, gdy zostaniemy doświadczeni naszą niemocą, możemy przyjąć łaskę od Boga. Drodzy Jubilaci, po waszej znojnej pracy, życzę wam, byście wchodzili coraz głębiej w poznanie łaski i mogli doświadczać pokoju. Obyście ten czas po „czterdziestce” wykorzystali jako czas błogosławienia Pana po wieczne czasy – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Na zakończenie Eucharystii kwiaty i życzenia jubilatom przekazały m.in. dzieci, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, uczniowie z liceum katolickiego, przedstawiciele wiernych i wspólnot działających w parafii, przedstawiciele władz oraz w imieniu kapłanów z dekanatu garwolińskiego ks. Jerzy Janowski.

Na obrazku upamiętniającym 40-lecie kapłaństwa jubilaci zamieścili słowa z Psalmu 27: „O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia”.

ks. Mateusz Czubak