Diecezja
Źródło: ml
Źródło: ml

Przeżyj kuszenie na pustyni

- Wielki Post to czas nie tylko odchudzenia, przez ujęcie sobie pokarmów, ale przede wszystkim odchudzenia swego „ja”, przez uznanie, że mogę nie mieć racji, mogę trochę przegrać, trochę być skrzywdzonym i wiele przebaczyć - tłumaczył bp Zbigniew Kiernikowski w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, przypadająca 10 lutego, otworzyła 2-dniową wizytację kanoniczną zwierzchnika diecezji, a czytania mszalne stały się punktem wyjścia pasterskiego nauczania. Biskup skierował je do parafian zebranych w świątyni – Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia, przybyłych na Msze św. oraz członków działających w parafii grup modlitewnych.

Miejsce dla Boga

– Zaczynamy czas przygotowania do przeżywania Tajemnicy Paschalnej, największego chrześcijańskiego święta. Dlatego tak ważne jest na początku Postu ustawienie siebie w świadomości tego, że jesteśmy spadkobiercami grzechu Adama i Ewy, którzy chcieli żyć według swojej koncepcji – podkreślał biskup. – Człowiek chce napełniać naczynie swego życia sam. Jak długo jest pełny sam siebie, tak długo będzie grzeszył i nie pozna grzechu. Może trzeba jakiejś wyrwy w moim życiu, by do tego opróżnionego naczynia mogło wejść to, co tutaj w sanktuarium szczególnie podkreślamy: Miłosierdzie – pouczył wiernych.

Pokusa i zwycięstwo

Ordynariusz nawiązał też do ewangelicznej sceny kuszenia Jezusa, który, zanim zaczął objawiać prawdę Boga słowami i cudami, musiał przeżyć w sobie zwycięstwo Boga. – Jakże łatwo, gdy człowiek czuje głód, czuje się niedoceniony, krzywdzony, szukać czegoś, czym można by siebie napełnić, usatysfakcjonować, zaspokoić. Chrystus zwyciężył szatana przez to, że nie bronił siebie. Przeżył to, co możemy nazwać głodem, pustką czy porażką, ale to było jego zwycięstwo. I obraz tego, co stało się później, kiedy mówili: „zejdź z krzyża, pokaż, że władza jest po twojej stronie”, a On pozostał na krzyżu. Uczynił to dla nas, byśmy umieli przeżywać i rozumieć jako błogosławione te momenty, kiedy coś czy ktoś krzyżuje nasze plany.

Wspólnota na drodze wiary

Podczas niedzielnej wizytacji bp Kiernikowski kilkakrotnie zwrócił uwagę na starannie przygotowaną oprawę liturgii: sposób czytania lektorów, dobre nagłośnienie kościoła. – Mamy to na co dzień, nie tylko od święta – usłyszał podczas spotkania z Radą Parafialną i Ekonomiczną.

Biskup chwalił też rozumienie istoty śpiewu, który jako integralna część Mszy św. stanowi nie oprawę, lecz modlitwę. Dowodzi tego pracy scholi „Cantorum Misericordis Christi” czy pomoc parafian w budowie nowych organów w kościele.

Na zaangażowanie w życie parafii, która niedawno obchodziła jubileusz 25-lecia, zwrócił uwagę proboszcz ks. Andrzej Witkowski. Przypomniał wysiłek parafian włożony przed laty w budowę kościoła, jak i pracę dzisiaj: działalność grup modlitewnych, ale też zwykłą troskę o czystość i wystój świątyni. Gorąco za to podziękował.

– Parafia jest wspólnotą wspólnot. Mnie bardzo zależy na tych wszystkich formach przeżywania swojej obecności w Kościele, które mają charakter formacyjny – zwracał się biskup do grup, działających w parafii: Ruchu Światło Życie, KSM-u, Chóru Parafialnego, Koła Przyjaciół KRP, Domowego Kościoła, Neokatechumenatu, kółek różańcowych, Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej, Służby Liturgicznej. Zachęcał do pogłębiania formacji religijnej, m.in. przez udział w programie duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Dialog i… blog

– Biskup wyraźnie powiedział, że jeździ na wizytacje żeby umacniać nas na drodze wiary. To takie naładowanie akumulatorów na dobre przeżycie Wielkiego Postu – powiedziała licealistka Beata, po wyjściu z kościoła. Dodała też, że swoją wiarę na pewno wesprze lekturą bloga biskupa, do czego sam autor gorąco zachęcał.

Leszek Miciuk z Rady Parafialnej przyznał, że odpowiada mu metoda pracy pasterza diecezji, który szuka dialogu z ludźmi. – Na spotkaniach wywiązuje się rozmowa między biskupem a wiernymi. Jego nauczanie jest mocne i trudne, ale dzięki dociekliwości, dogłębności nauczania zrozumiałe – stwierdził.

– Życzmy księdzu biskupowi nieustannego nawracania się i światła Ducha świętego – mówiła Anna Kuszpit, dziękując na zakończenie pierwszego dnia wizytacji za słowo, które umacnia w wierze i wskazuje drogę Jezusa Chrystusa.


PARAFIA CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Proboszcz: ks. Andrzej Witkowski

Wikariusze: ks. Andrzej Cyrny, Ks. Dariusz Karbowiak, Ks. Sławomir Matejek

Na terenie parafii mieszkają: ks. Prałat Mieczysław Lipniacki, ks. Kanonik Stanisław Pawluczuk, ks. Tomasz Zadrożny

Mieszkańców: 10.500. Inne wyznania: ok. 150

Parafia erygowana w 1982 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1984-1996, staraniem ks. Mieczysława Lipniackiego. Styl współczesny.

Monika Lipińska