Kultura
Źródło: MK
Źródło: MK

Przy akompaniamencie organów

W niedzielę, 3 kwietnia, w kościele parafialnym w Turowie odbył się Pierwszy Przegląd Pieśni Wielkanocnych. 12 zespołów śpiewaczych z terenu powiatu radzyńskiego wykonało nie tylko tradycyjne pieśni wielkanocne, ale też związane z osobą św. Jana Pawła II.

Przegląd, odbywający się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, poprzedziła Msza św, którą w intencji uczestników spotkania sprawował ks. Jerzy Cąkała. Na wymiary Bożego Miłosierdzia wskazywał w homilii ks. Tomasz Kostecki, podkreślając, iż objawia się ono w pełni człowiekowi, gdy ten popada w niewolę grzechu.

Wskazywał także na zniewolenia współczesnego człowieka. Po Mszy św. zebrani odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Przez prawie trzy godziny wybrzmiewały w świątyni, w scenerii pustego Grobu Pańskiego radosne „Zmartwychwstał Pan, Alleluja”, „Laudate Domino” i inne tradycyjne pieśni okresu wielkanocnego. Jednak wiele zespołów przypomniało pieśnią św. Papieża – Polaka, bowiem dzień wcześniej przypadła 11 rocznica jego śmierci. „Janie Pawle, wspieraj nas, Janie Pawle, wspomagaj nas”, „Abba Ojcze”, „Jest taki kraj maleńki, gdzie się narodził papież” czy też „Do ciebie, Ojcze święty wciąż idziemy” – rozbrzmiewały przy akompaniamencie akordeonów, elektrycznych organów, klarnetu grzechotek, a nawet perkusji. Jedna z pieśni przypomniała nawet historię wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Inicjatywa zorganizowania przeglądu to połączenie działań sołtys wsi Turów Jadwigi Cisak, członkini działającego tu od kilku lat zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, tutejszego koła gospodyń wiejskich, oraz proboszcza parafii w Turowie. – Jako zespół uczestniczyliśmy w przeglądach pieśni wielkopostnej, kolęd czy też pieśni maryjnej. Nigdzie jednak nie ma przeglądu pieśni wielkanocnych, pięknych i wymownych, stąd nasz pomysł – podkreśla J. Cisak. – Czas, kiedy są one śpiewane, wiąże się z rocznicą odejścia św. Jana Pawła II, stąd w repertuarze zespołów pojawiło się wiele pieśni o Papieżu – Polaku – dodaje.

– W najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że w ten sposób możemy czcić Miłosierdzie Boże. Dziękuję wszystkim za piękne występy – mówił wzruszony ks. J Cąkała. – Starajcie się to wszystko kultywować w swoich domach, przekazujcie to swoim dzieciom i wnukom, bo to jest Polska. To wszystko, o czym śpiewacie, jest związane z Kościołem, z kulturą – dodał, zapraszając na kolejny przegląd pieśni wielkanocnych w przyszłym roku. Spotkanie zakończył wspólny śpiew „Jezu, ufam Tobie”.

Małgorzata Kołodziejczyk