Aktualności
Przybywa bezrobotnych

Przybywa bezrobotnych

Dzięki realizacji programów i wspieraniu przedsiębiorców przez urząd pracy, a także trwającym pracom sezonowym, bezrobocie w powiecie łosickim spadło. Jednak liczba rejestrujących się miesięcznie osób nie nastraja optymistycznie.

Pod koniec czerwca bez pracy pozostawało 1880 osób, a miesięcznie przybywa około 200 bezrobotnych. – Zaobserwowaliśmy, że rejestruje się coraz więcej osób, które pracowały poza terenem powiatu łosickiego, np. w Warszawie – informuje Danuta Borkowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach i dodaje: – Pocieszające jest to, że nie mamy aktualnie zgłoszeń zwolnień grupowych.

Środki na aktywizację

Mimo dużej liczby nowych bezrobotnych statystyki urzędu na razie nie wyglądają najgorzej. Dzieje się tak m.in. dzięki realizacji programów aktywizacyjnych, w ramach których wiele osób bezrobotnych korzysta ze staży, prac interwencyjnych czy zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Łosicki urząd pracy wciąż pozyskuje środki na kolejne programy. Pieniądze trafiają nie tylko do bezrobotnych, ale również do pracodawców, co stanowi argument przemawiający za zatrudnieniem osoby figurującej w ewidencji urzędu. W tym roku urząd otrzymał prawie 2,4 mln zł na aktywizację w ramach algorytmu podziału środków na aktywizację bezrobotnych, a w wyniku dodatkowych działań pozyskano prawie 6 mln zł.

Obecnie do urzędu wpłynęły środki z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej na realizację programu specjalnego i złożono wniosek w sprawie przyznania kolejnych środków.

Aktualnie realizowany jest także projekt, w którym zaktywizowanych zostanie 70 osób głównie z terenów wiejskich. W ramach przedsięwzięcia urząd oferuje dodatkowe wsparcie, choćby w postaci premii zatrudnieniowej w wysokości 2 tys. zł dla pracodawców, którzy zatrudnią osobę kończącą staż. Pracodawca może również uzyskać tzw. wyprawkę (1 tys. zł), zatrudniając bezrobotnego na okres dwóch lat, przy jednoczesnym uzyskaniu dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy. Osoby, które w ramach tego programu utworzą własną firmę, poza dotacją w wysokości 21 tys. zł, otrzymają też wsparcie w wysokości 1,3 tys. zł przez pierwsze trzy miesiące prowadzenia działalności.

Młodzi bez zatrudnienia

1 sierpnia łosicki PUP rozpocznie realizację programu finansowanego ze środków EFS, którym zostanie objętych 70 osób, w tym: długotrwale bezrobotni, osoby do 25 i po 50 roku życia.

Dzięki realizacji programów i wspieraniu przedsiębiorców przez urząd pracy, a także trwającym pracom sezonowym, bezrobocie spadło. Jednak liczba rejestrujących się miesięcznie osób poszukujących pracy nie nastraja optymistycznie. – Myślę, że uda nam się utrzymać tendencję spadkową. Chociaż trudno mówić o zadowoleniu. Chcę jednak zwrócić uwagę, że nie pracujemy jedynie dla statystyk. Za każdym naszym działaniem kryje się człowiek i cieszymy się z każdej osoby, której udaje się skutecznie pomóc – przyznaje D. Borkowska. Problemem może się również stać wzrost bezrobocia wśród osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, które nie są traktowane priorytetowo w programach aktywizacyjnych. A to sprawia, że urząd może przeznaczyć na ich wparcie jedynie skromne środki z Funduszu Pracy.

DK