Aktualności
Przybywa uchodźców

Przybywa uchodźców

Nowy, piąty już w Lubelskiem, ośrodek dla uchodźców powstał w Bezwoli koło Radzynia Podlaskiego.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, co roku do Polski przyjeżdża kilka tysięcy osób poszukujących schronienia. W obawie przed prześladowaniem, torturami, a nawet śmiercią pozostawiają swoich krewnych oraz cały dobytek. W ośrodkach dla uchodźców czekają na zalegalizowanie swojego pobytu w naszym kraju.

Dla 150 osób

Urząd ds. Cudzoziemców w Warszawie podpisał umowę z właścicielem obiektu w Bezwoli w gminie Wohyń, w którym przed laty gościli cudzoziemcy, a który w 2010 r. został zamknięty. Jego uruchomienie jest efektem rosnącej w Polsce liczby uchodźców. W Polsce to już 12 taki ośrodek. W Lubelskiem takie placówki działają w Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie i Kolonii Horbów. Ten w Bezwoli pomieści 150 uchodźców. Obiekt przeszedł pozytywną weryfikację pod kątem formalno-prawnym i standardu wymaganego przez UdSC. Wcześniej przeprowadzono generalny remont budynku i przygotowano go na przyjęcie cudzoziemców. Do ośrodka został już skierowany pracownik Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który przygotowuje placówkę do otwarcia. Będzie też sprawował nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

Najwięcej z Rosji

W 2012 r. złożono najwyższą w historii Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczbę 10 tys. 753 wniosków. Do 18 maja odnotowano 9 tys. 608 osób, a więc więcej niż w latach 2010 i 2011. Najwięcej wniosków wpływa od obywateli Rosji (87%), Gruzji, Armenii, Białorusi i Wietnamu. Wnioski o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcy składają na przejściu granicznym – zdecydowana większość w Terespolu. Stamtąd kierowani są do ośrodka recepcyjnego, gdzie wykonywane są badania medyczne i wstępne czynności proceduralne. Następnie osoby te udają się do ośrodków o charakterze pobytowym na terenie kraju, gdzie korzystają z opieki socjalnej i pozostają do zakończenia procedury uchodźczej.

KL