Diecezja
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Przychodzi do nas jako dar

W sobotę, 14 września, do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie uroczyście wprowadzono relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i odsłonięto tablicę poświęconą powstańcom styczniowym.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego i 66 rocznicę urodzin męczennika, przybywającego w relikwiach bł. ks. J. Popiełuszkę witały tłumy wiernych. – Potrzebujemy fizycznego znaku, który do nas przemawia. Chociaż istota wydarzeń ma charakter duchowy, jednak cząstka ciała, fragment kosteczki błogosławionego męczennika porusza serca, sprawiając, że jest nam bliższy, że mamy większą świadomość jego obecności między nami i większą odwagę, aby prosić Boga przez jego wstawiennictwo – wyznał ks. prałat Tadeusz Bożełko, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki i kustosz sanktuarium bł. ks. J. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.

Zanim relikwie bł. ks. Jerzego wprowadzono w mury świątyni, przed kościołem odbyła się patriotyczna uroczystość.

Odsłonięto tablice powstańców

Na frontowej ścianie kościoła parafialnego zamocowana została ufundowana przez starostwo i parafian tablica upamiętniająca powstańców styczniowych. – Niech wyryte w kamieniu słowa utrwalą w pamięci ich bohaterstwo, a w przyszłości przypomną pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i ojczyzny – powiedział ks. T. Bożełko, po czym poświęcił tablicę, której odsłonięcia dokonał starosta Marek Chciałowski z pomocą dzieci z klas drugich lokalnych szkół podstawowych.

Starosta podziękował ks. dziekanowi Edmundowi Szarkowi za podjęcie inicjatywy uczczenia rocznicy powstania styczniowego, jak również trwającą od lutego modlitwę (w każdy pierwszy piątek miesiąca) za ojczyznę oraz prelekcje o narodowym zrywie. – Patriotyzm wśród Polaków nie upadł wraz z ostatnim powstaniem. W każdym pokoleniu pojawiają się ludzie, którzy dla wolności i ukochanej ojczyzny gotowi są oddać życie. Przykładem był ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i patriota – podkreślił.

– Fakt, iż w kościele spoczną relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jest znakiem dla nas, młodych, że są wartości, o które warto i trzeba walczyć, za które należy zapłacić każdą cenę – dodała Lidia Sopel-Sereja.

Relikwie spoczęły w feretronie

Następnie relikwie zostały procesjonalnie wprowadzone do świątyni, gdzie rodzina bł. ks. J. Popiełuszki przekazała je na ręce proboszcza ks. kan. E. Szarka. Relikwie spoczęły w feretronie przedstawiającym fronton kościoła w Łaskarzewie.

– Włączmy się we wspólną ofiarę Mszy św., która gromadzi nas przy ołtarzu, byśmy na nowo uczyli się prawdy „Zło dobrem zwyciężaj” – apelował ksiądz proboszcz. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prałat T. Bożełko, a słowo Boże wygłosił ks. prałat Sławomir Żarski. – Ks. Jerzy Popiełuszko przychodzi do nas jako dar, więc go przyjmujemy. Jest darem ku nawróceniu bezpośrednich i pośrednich wrogów Boga i Kościoła. Darem Boga ku nawróceniu całej ojczyzny, wszystkich jej obywateli, a więc również i nas – dowodził kapłan.

Po nabożeństwie wokół kościoła przeszła procesja, w której uczestniczyli księża z dekanatu łaskarzewskiego, sztandary, strażacka orkiestra dęta, harcerze, weterani i wierni. Na zakończenie uroczystości na placu parafialnym odbyła się wspólna agapa.

W roku ubiegłym podczas imienin parafii poświęcono krzyż pątniczy bł. ks. J. Popiełuszki, a ks. kan. E. Szarka uhonorowano medalem „Zło dobrem zwyciężaj”, przyznanym przez Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki za szerzenie pamięci o męczennikach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie.

Waldemar Jaroń