Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Przygotują do jubileuszu

W parafii św. Zygmunta w Łosicach trwają Misje Ewangelizacyjne, przygotowujące wiernych do przyszłorocznych obchodów 500-lecia erygowania parafii.

We wrześniu zainaugurował je biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wyjątkowo Misje Ewangelizacyjne w łosickiej wspólnocie trwać będą w nowej formule nie przez tydzień, a cały rok. W związku z tym powołany został również zespół ewangelizacyjny (należą do niego: ks. Tomasz Bieliński, ks. Paweł Siedlanowski, ks. Marek Paluszkiewicz, ks. Wojciech Hackiewicz oraz ks. Jacek Sereda). Powołani duszpasterze systematycznie głoszą w parafii słowo Boże. – Dynamika misji opiera się na głoszonych raz w miesiącu homiliach kerygmatycznych, a ponadto co dwa tygodnie, zawsze w środę, parafianie mają okazję do spotkania się na wieczornej katechezie. Trzeba zauważyć, że liczba osób zainteresowanych tą formą spotkania systematycznie się zwiększa, a ponad 200 osób regularnie uczęszcza na spotkania od września – zaznacza ks. Tomasz Bieliński.

Ewangelizacyjny charakter rekolekcji

Adwentowe rekolekcje, które trwały od 15 do 19 grudnia, były jednym z elementów formacyjnych, przygotowujących wiernych z parafii do jubileuszu. Poprowadziła je Akademicka Grupa Ewangelizacyjna wraz ze swoim duchowym opiekunem, ks. Tomaszem Bielińskim. – Ponieważ Misje Ewangelizacyjne prowadzone są w nowej formule, pojawiła się idea, by również rekolekcje adwentowe były czymś więcej, niż tylko trzydniowym, tradycyjnym i modelowym wygłoszeniem nauk. Chodzi bowiem o to, by przede wszystkim przeżyć wspólnotę wiary, a ta jedność w ciągu trzech dni jest trudna do doświadczenia, ponieważ wielu parafian nie może wziąć udziału we wszystkich spotkaniach. Dlatego też nasze misje trwały aż pięć dni, co, jak się okazało, było trafnym zamierzeniem i, ku naszej radości, bardzo pozytywnie przyjętym. Pięciodniowa formuła pozwoliła na realizację całego programu, zwanego rekolekcjami ewangelizacyjnymi – podkreśla ks. Bieliński.

Świadectwa, pantomimy i etiudy

W trakcie pierwszych dwóch dni nie sprawowano Eucharystii rekolekcyjnej – wszystko po to, by cała uwaga uczestników skupiła się na słuchaniu słowa Bożego. Sakrament pojednania i pokuty sprawowany był dopiero trzeciego i czwartego dnia rekolekcji. Dlaczego? – Aby wierni najpierw mieli możliwość skonfrontowania własnego życia ze słowem Bożym, co pozwoliło uniknąć schematycznego przystępowania do spowiedzi – tłumaczy rekolekcjonista. Spotkania prowadzone były w następującym kluczu: pierwszy dzień – „Miłość Boża”, kolejny dzień poświęcono tematyce grzechu i łaski zbawienia otrzymanej od Jezusa Chrystusa; trzeci – „Wierze i nawróceniu”; wyjątkowość czwartego dnia podyktowana była tematem „Jezus Chrystus – osobisty Pan i Zbawiciel”, a piątego dnia rozważano hasło „Przyjmujemy dar Ducha Świętego”.

Swoje świadectwo wygłosił Dariusz Kowalski, aktor znany z serialu „Plebania”. – Wyjątkową cechą tych rekolekcji był również fakt, iż wraz ze mną nauki głosił Zdzisław Wróbel z Siedlec – katecheta, świecka osoba, ojciec czwórki dzieci z kilkunastoletnim doświadczeniem w katechezie z młodzieżą szkół średnich i dużo dłuższym stażem posługi w dziele ewangelizacji – tłumaczy ks. Bieliński.  

Wiele osób składało świadectwo, dzieląc się doświadczeniem osobistego spotkania z żywym Jezusem i przyjętą od Niego łaską wejścia na drogę nawrócenia. W trakcie rekolekcji wykorzystano również wiele innych form przekazu, takich jak pantomima, etiuda ewangelizacyjna, krótki film o treściach kerygmatycznych oraz indywidualne rozmowy ewangelizujące z parafianami.

GU