Aktualności
Przyjmują zgłoszenia

Przyjmują zgłoszenia

Jeszcze do 25 maja przyjmowane są zgłoszenia twórców, którzy chcą wziąć udział w wystawie połączonej z wydaniem kolejnego Almanachu twórców dęblińskich.

Zainteresowani udział w wystawie powinni do 10 czerwca dostarczyć zdjęcia cyfrowe swoich prac w tym także własne fotografie (potrzebne do wydania publikacji), do siedziby MDK. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w mieszczącej się przy ul. 15 pp Wilków 32b placówce, lub dzwoniąc pod nr tel. 81 883 07 68. Wernisaż odbędzie się 17 czerwca w galerii Nad Wisłą MDK, w trakcie trwania kolejnych Dni Dęblina.

 

MLS