Region
Źródło: MORGUEFILE
Źródło: MORGUEFILE

Przyłącza z dotacją

W ramach projektu Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” prawie 500 gospodarstw domowych zostanie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji ściekowej. W realizację przedsięwzięcia włączyło się również miasto.

Program skierowany jest do rodzin, które ze względów ekonomicznych do tej pory nie miały możliwości korzystania z miejskiej sieci kanalizacji ściekowej. Budowa przyłączy w ok. 50 % będzie współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z finansowym wsparciem

Właściciele budynków stojących przy ulicach uzbrojonych w kanalizację ściekową, mogą liczyć na dotację sięgającą 45% poniesionych kosztów. Za budowę odcinka przyłącza kanalizacyjnego, zlokalizowanego w pasie drogowym, zapłaci spółka „WOD-KAN”. W momencie przystąpienia do projektu, właściciel gospodarstwa musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15 % planowanych kosztów budowy podłączenia. Pozostałą sumę będzie mógł rozłożyć na niskoprocentowe raty i spłacać je nawet przez pięć lat.

– Do 16 grudnia deklarację przystąpienia do projektu, poprzez podpisanie umów przedwstępnych, złożyło 498 właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Łączna długość  planowanych podłączeń wyniesie około 11 km, w tym 7,3 km na podłączanych nieruchomościach. Koszt będzie uzależniony głównie od długości planowanego podłączenia na  działce klienta oraz ilości budowanych na niej studni kanalizacyjnych.

Więcej ścieków do oczyszczalni

Według szacunkowych wyliczeń, koszt przeciętnego podłączenia, z budową jednej studzienki kanalizacyjnej, kształtuje się na poziomie poniżej 2 tys. zł. – W wyniku realizacji projektu około 1500 mieszkańców miasta będzie odprowadzało ścieki w pełnej zgodności z prawem i poszanowaniem  środowiska naturalnego. Około 40 tys. m³ ścieków rocznie będzie mogło dodatkowo trafić do oczyszczenia przez miejską oczyszczalnię  ścieków – tłumaczy Zygmunt Król,  prezes „WOD- KAN”.

Szef bialskiej spółki zapowiada, iż realizacja projektu rozpocznie się w drugim kwartale 2012 r. i potrwa najpóźniej do końca 2013 r. W wyniku tego przedsięwzięcia odsetek mieszkańców miasta, korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej, wzrośnie z  97,2 % do 99,3 %.

Agnieszka Wawryniuk