Aktualności
Przywracanie tradycji

Przywracanie tradycji

Pielęgnując wielokulturowość obszaru Polesia oraz zwyczaj wspólnego kolędowania w różnych językach, starosta zaprasza na XV Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem. Spotkanie rozpocznie się 23 stycznia, o 10.00, w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.

Uczestnicy będą wykonywać po dwa utwory: kolędę w języku polskim oraz utwór w języku ukraińskim lub białoruskim. Ogłoszenie wyników, a także koncert laureatów rozpocznie się o 16.00. Udział w festiwalu zapowiedzieli m.in. wykonawcy z Polski, Białorusi i Ukrainy. W trakcie koncertu wystąpi chór Fletnia Pana. Organizatorami spotkania są włodawskie starostwo oraz WDK.

MLS