Diecezja
Źródło: xaa
Źródło: xaa

Przyznać, że to Jezus ma rację!

- Dlaczego popełniamy błędy? Bo uważamy, że to my mamy rację i robimy wszystko po swojemu. Jezus obwieścił nam inną prawdę! - mówił pasterz diecezji w czasie wprowadzenia do Eucharystii, nawiązując do niedzielnej Ewangelii, której treścią było Osiem Błogosławieństw.

Z racji wielkości parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, wizytacja rozłożona została na 2 dni. Niedziela, 3 lutego, była dniem spotkań z wiernymi w świątyni. Program przewidywał 3 Eucharystie (1 ks. biskup celebrował, w czasie 2 pozostałych przewodniczył Liturgii Słowa i wygłosił homilię). Po każdej Mszy św. wierni mieli możliwość bezpośredniej rozmowy i osobistego zadania pytań pasterzowi diecezji. Oprócz tego przewidziano spotkania z Radą Ekonomiczną i Radą Duszpasterską parafii oraz działającymi w niej ruchami, stowarzyszeniami i grupami modlitewnymi. Ksiądz biskup był także gościem rodziny państwa Joanny i Jana Szykutów. Drugiego dnia odwiedził przedszkole przy ul. Kolejowej oraz Szkołę Podstawową nr 3.

Treścią niedzielnej Ewangelii było Osiem Błogosławieństw, stąd też zarówno we wprowadzeniach do Eucharystii, jak i homilii pasterz diecezji nawiązywał właśnie do tej problematyki. – Czasem myślimy, że szczęśliwy jest ten, komu inni przyznają, że ma rację; kogo czasem się boją – mówił. – Tymczasem Jezus obwieścił inną prawdę. I wtedy, jak słyszeliśmy, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Dzisiaj ten sam Jezus wypowiada te same słowa. I niektórzy w swoim wnętrzu mają odwagę przystąpić i mówić: „Tak jest, jestem gotów być tym, który doświadczy ubóstwa, który będzie cichy, który przyjmie prześladowanie; który będzie tracił swoje siły, czas, czasem pieniądze, aby wprowadzać pokój”. A niektórzy może stoją z daleka i mówią: „To nie na dzisiaj! Jak można dzisiaj tak żyć?”.

Warto podkreślić, że wizytacja zbiegła się w czasie z odbywającymi się w parafii katechezami neokatechumenalnymi. Do udziału w nich ksiądz biskup zachęcał szczególnie gorąco. – Jeśli masz problemy w rodzinie, z mężem, z żoną, sam ze sobą, przyjdź, aby Jezus mógł je rozwiązać i odpowiedzieć na Twoje pytania! – mówił.

Słowa księdza biskupa spotkały się z zainteresowaniem wiernych. – Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że warunkiem prawdziwego szczęścia jest umiejętność zrezygnowania z posiadania racji i zgoda na to, by tracić siebie; by przyznać, że to Bóg ma rację co do naszego życia – mówiła po spotkaniu pani Barbara. Podobnego zdania był pan Krzysztof z Rady Ekonomicznej: – To właśnie mnie dotknęło: dlaczego ludziom tak trudno się dogadać? Bo każdy chce mieć rację! To prawda, tak jest! – potwierdził.

Po południu miało miejsce spotkanie z Radą Ekonomiczną i Radą Duszpasterską parafii. Najbliżsi świeccy współpracownicy księdza proboszcza podkreślali jego zaangażowanie zarówno w sprawy duszpasterskie, jak i ekonomiczne. Do tych ostatnich należy zaliczyć szczególnie troskę o świątynię – zwłaszcza założenie nowoczesnej wentylacji, co w znacznym stopniu poprawiło komfort uczestnictwa w liturgii. Ksiądz biskup podkreślił jednak mocno i przypomniał, że parafia to przede wszystkim wspólnota ludzi słabych i grzesznych, którzy nieustannie się nawracają, i że to właśnie duchowy wymiar budowania parafii jest tym najistotniejszym. Także te słowa znalazły zrozumienie i potwierdzenie wśród obecnych. Jeden z członków Rady, również Krzysztof, podzielił się swymi obserwacjami w tym względzie. – Po zachowaniach osób w kościele widać, że następuje pogłębienie uczestnictwa w życiu parafii – mówił. – Coraz więcej osób przeżywa liturgię głęboko, w skupieniu. Nie rozglądają się, nie wiercą, ich uwaga jest skupiona. To znaczy, że wiedzą, po co przychodzą na liturgię, a ewangelizacja idzie w dobrym kierunku – stwierdził. Zresztą, troska o przygotowanie liturgii w parafii nie umknęła także uwagi pasterza diecezji, który kilkakrotnie dał wyraz swojemu zadowoleniu z tego powodu.

Dla ordynariusza wizytacja to możliwość bezpośredniego spotkania z diecezjanami, zetknięcia się z ich problemami i sprawami, będącymi treścią ich życia. Dla parafian – to okazja bezpośredniego kontaktu z pasterzem diecezji i jego nauczaniem, w którym, jak zauważył już cytowany pan Krzysztof, nie brak tematów niepopularnych i nie do końca przyjemnych w odbiorze, ale mających dotrzeć do wszystkich i wzbudzić w nich świadomość, w czym uczestniczą i po co przychodzą do kościoła. Jednym słowem – takie spotkania są potrzebne, aby ziarno zasiane w sercach z czasem wydało plony.


Parafia Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej

Proboszcz: ks. prałat Ryszard Kardas

Wikariusze: ks. Sławomir Brodawka, ks. Piotr Trochimiak, ks. Jacek Pietrucha

Na terenie parafii mieszka: ks. prałat Mieczysław Skrodziuk

Mieszkańców: 8 000. Inne wyznania: ok. 100.

Parafia erygowana w 1925 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1979-1984, staraniem ks. Leopolda Mosaka. Styl współczesny.

Ks. Andrzej Adamski