Rozmaitości
Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Psia terapia

W radzyńskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ruszyła nowa metoda pracy wspomagającej rozwój ucznia - dogoterapia.

– Nasz nauczyciel posiada już wszystkie wymagane kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć. Pies również przeszedł odpowiednie szkolenia i jest gotowy do pracy z naszymi podopiecznymi – mówi Małgorzata Popek, dyrektor ośrodka. W czerwcu odbyły się już próbne zajęcia, w których wziął udział labrador Oskar.

Dogoterapia  to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym. – Dzieci typowane są do dogoterapii w ramach prowadzonych zajęć rewalidacyjnych. Obecnie na terapię uczęszczają mniejsi podopieczni, którzy świetnie reagują na zajęcia z Oskarem – dodaje M. Popek.

Ważną informacją dla tych, którzy by chcieli skorzystać z tego typu zajęć jest to, że Ośrodek Szkolno – Wychowawczy współpracuje z GOPS-em i MOPS-em. Dzięki temu obie instytucje mogą skierować na terapię osoby, które potrzebują takiej pomocy.

Karol Niewęgłowski