Rozmaitości
Psycholog radzi

Psycholog radzi

Tak wiele słyszymy dziś o zawodzie psychologa… Czym tak naprawdę zajmuje się specjalista z tego zakresu? I jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby nim zostać?

Psychologia jest stosunkowo młodą dziedziną nauki. Umownie przyjmuje się, że fakt utworzenia w XIX w. przez Wilhelma Wundta pierwszego laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie w Lipsku stanowi początek psychologii jako samodzielnej nauki empirycznej. Nauka ta swe podstawy czerpie m.in. z filozofii, socjologii, antropologii, biologii. To bardzo szybko i dynamicznie rozwijająca się dziedzina.

Przedmiotem jej zainteresowania są mechanizmy i prawa rządzące procesami psychicznymi człowieka oraz zależne od nich zachowania tejże osoby. Tak więc spektrum zainteresowań jest bardzo szerokie. Być może to właśnie z tego powodu zawód ten od wielu lat cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością wśród absolwentów szkół średnich.

Specjalistę z tego zakresu można spotkać w różnych miejscach i ośrodkach. Coraz większy nacisk kładzie się na obecność psychologa w każdej placówce oświatowej: szkołach, przedszkolach, domach dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Psycholog znajduje zatrudnienie w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, klinikach, sanatoriach, ośrodkach dla osób upośledzonych. Istotną rolę odgrywa również w placówkach odwykowych, więzieniach, policji, a coraz bardziej popularna staje się także praca w działach personalnych w firmach doradczych, szkoleniowych, urzędach pracy, w obszarze mediów, polityki, marketingu i zarządzania, sportu…

Rola i zadania psychologa są uzależnione od miejsca, w którym pracuje. Inna jest specyfika pracy w szpitalu, jeszcze inna w ośrodku szkolno-wychowawczym czy więzieniu. Można jednak pokusić się o ogólne stwierdzenie, że funkcje psychologa sprowadzają się zasadniczo do działalności w dwóch obszarach: diagnostycznym oraz szeroko pojętej pomocy psychologicznej, obejmującej działania terapeutyczne, doradcze, psychoedukacyjne.

Coraz częściej słyszymy też o prywatnych praktykach tych specjalistów. Chociaż tu można spotkać się raczej z zawodem psychoterapeuty, którego rola zasadniczo różni się od roli psychologa.

Jakie trzeba mieć predyspozycje do wykonywania zawodu psychologa? Generalnie nie ma jasnych wytycznych i kryteriów według których ocenia się poziom „gotowości” do bycia psychologiem. Niemniej jednak psycholog to zawód dla ludzi ciekawych świata, otwartych, chcących pracować z innymi. Zawód dla osób, które cenią szczerość i jasność sytuacji. Prof. Robert Cialdini z University of Arizona za najważniejsze cechy psychologa uważa empatię, wyobraźnię i wrażliwość. Psycholog to zawód ciężki, wymagający stałego dokształcania się, ale niezwykle ciekawy i dający ogromną satysfakcję. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że w związku z obecnymi trendami cywilizacyjnymi skupiającymi swoją uwagę na człowieku i jego potrzebach jest to zawód z przyszłością…

Marta Kozaczuk


INFO

Jeśli czegoś nie wiesz lub masz problem i zastanawiasz się, jak go rozwiązać, napisz do nas. Na pytania Czytelników odpowie psycholog Marta Kozaczuk. Listy można nadsyłać drogą mailową (redakcja@echokatolickie.pl) bądź tradycyjną: „Echo Katolickie”, ul. Bp. I. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Zdrowie”.

KL