Aktualności
Pudełka życia dla międzyrzeckich seniorów

Pudełka życia dla międzyrzeckich seniorów

Od września rozpocznie się projekt „Pudełko życia”. Będzie on realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. „Pudełko życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką.

Powinno być umieszczone w łatwym do zlokalizowania miejscu (np. lodówce), opatrzonym naklejką z napisem „Tu jest pudełko życia”. W pudełku na karcie informacyjnej umieszczone będą wszystkie ważne i aktualne informacje o pacjencie. Celem akcji jest zapewnienie osobom starszym, samotnym oraz przewlekle chorym poczucia bezpieczeństwa. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili udzielenia pomocy czy przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach, zażywanych lekach czy danych kontaktowych najbliższej rodziny. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie otrzyma pakiet składający się z pudełka, arkuszy z naklejkami na pudełko i lodówkę oraz karty informacyjnej do samodzielnego wypełnienia. Osoby zainteresowane projektem „Pudełko życia” proszone są o telefoniczne zgłoszenia na numer 83-371-78-03, podając imię i nazwisko zainteresowanego oraz adres zamieszkania.

BZ