Aktualności
PUP z nagrodą

PUP z nagrodą

W rankingu sporządzonym przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki łukowski Powiatowy Urząd Pracy zajął czwarte miejsce w województwie lubelskim. Znalazł się też na 33 pozycji wśród urzędów krajowych.

Podstawą wyróżnienia była wysoka skuteczność działań w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podejmowanych na terenie województwa lubelskiego w 2016 r.

Okazją do uhonorowania urzędów pracy stał się natomiast Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Na gali w Katowicach, podczas której wręczano wyróżnienia, łukowski PUP reprezentował dyrektor Stanisław Puch. – Wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne. Pokazuje, iż pracę polegającą na aktywizacji i pomocy osobom bezrobotnym wykonujemy właściwie. To także zachęta i dobry motywator do dalszych działań – podkreśla.

 

Aktywizacja bezrobotnych

W tym roku urząd zamierza wydać na aktywizację osób bezrobotnych 9 mln zł. Połowę tej kwoty stanowią środki z tzw. tradycyjnego Funduszu Pracy, którymi można gospodarować w oparciu o przepisy ustawy dotyczącej promocji zatrudnienia. Druga połowa natomiast to środki w ramach projektów pozakonkursowych: Regionalnego Projektu Operacyjnego (RPO) oraz Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pierwszy z projektów adresowany jest do ludzi starszych, drugi – do osób poniżej 30 roku życia.

Na finansowanie jakich instrumentów urząd zamierza przeznaczyć środki z Funduszu Pracy? – Tych instrumentów jest bardzo dużo. Są to staże, szkolenia, pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla osoby bezrobotnej, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne, społecznie użyteczne oraz roboty publiczne – wylicza S. Puch.

Warto podkreślić, iż z poszczególnych instrumentów mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawcy.

 

Targi Pracy i Edukacji

Dyrektor PUP szacuje, iż dzięki pieniądzom z Funduszu Pracy uda się zaktywizować w powiecie łukowskim około tysiąca osób. To dużo, zważywszy na fakt, iż pod koniec stycznia 2017 r. w ewidencji urzędu znajdowało się 3,2 tys. bezrobotnych. Działania aktywizacyjne ruszyły już w styczniu i są one dostosowane do potrzeb oraz preferencji osób bezrobotnych.

Ważnym elementem prowadzonej przez urząd polityki aktywizacyjnej będą też zaplanowane na marzec Targi Pracy i Edukacji. Za organizację dorocznej imprezy, oprócz PUP, odpowiada Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie. Zapraszamy do udziału!

Marcin Gomółka