Region
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Radni chcą się nauczyć strzelać

Słyszymy, że na Ukrainie porywa się merów. Musimy być gotowi, by bronić ojczyzny i naszych rodzin. Uważam, iż powinniśmy przejść przeszkolenie strzeleckie - zaproponował Marek Sulima podczas ostatniej sesji rady powiatu bialskiego, która odbyła się 18 marca.

Radny podkreślił, że wprawdzie on był w wojsku i ma w książeczce wojskowej odpowiedni wpis, ale chciałby, by w razie niebezpieczeństwa wszyscy byli przygotowani. - Słyszymy, że na Ukrainie wojska rosyjskie porywają merów miast. Nie powinniśmy tego zaniedbać, bo w pierwszej kolejności, będziemy bronić swoich rodzin i ojczyzny - zaznaczył M. Sulima, wnioskując na forum rady, by władze powiatu pomyślały o zorganizowaniu szkolenia dla samorządowców.

Starosta Mariusz Filipiuk stwierdził, że nie widzi przeszkód w zorganizowaniu takiego kursu. – Jest to jak najbardziej możliwe. Na terenie powiatu dysponujemy kilkoma strzelnicami. Mamy również bardzo dobrą współpracę z Ligą Obrony Kraju, która dysponuje odpowiednim sprzętem. W budżecie powiatu są zabezpieczone środki, zatem takie szkolenie na pewno zorganizujemy – zapewnił starosta powiatu bialskiego.

Swoją pomoc zaoferował jeden z radnych. – Mam zaszczyt być członkiem stowarzyszenia Guardian. Posiadamy swoją strzelnicę w Woskrzenicach Dużych z wykwalifikowaną kadrą. Jest też odpowiednia broń i wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia takiego szkolenia. Poza tym każdy z nas będzie miał blisko – powiedział Wojciech Mitura.

 

Strzelnice przeżywają oblężenie

Szef Klubu Miltarnego Guardian przyznaje, że zainteresowanie szkoleniami jest ogromne. – Do świąt mamy zajęte wszystkie weekendy – mówi Arkadiusz Popławski, dodając, iż podobnie było w 2014 r., kiedy wybuchła wojna w Donbasie, jednak obecnie liczba telefonów i pytań od osób chcących odbyć szkolenie jest naprawdę olbrzymia. – W ciągu ostatnich kilku tygodni odnotowujemy taką ilość zgłoszeń, jak w ciągu dwóch ostatnich lat – podkreśla.

Szkolenie chcą przejść przede wszystkim osoby indywidualne, ale nie tylko. – Coraz częściej dzwonią wójtowie, a także ochotnicze straże pożarne. Wszyscy chcą być przygotowani zaznacza A. Popławski.

 

Amunicja trzykrotnie w górę

Podstawowy kurs trwa ok. sześciu godzin. Składa się z teorii i praktyki. Jeszcze do niedawna kosztował 350 zł. Kwota ta obejmowała instruktora, skorzystanie z broni i 50 sztuk amunicji. – Obecnie podrożała ona trzykrotnie. W dodatku jest problem z jej kupnem. Podobnie jak z bronią. Dlatego sami jeszcze nie wiemy, ile teraz będzie kosztował taki kurs – wyjaśnia A. Popławski, zwracając uwagę, iż większość osób chce się nauczyć strzelać, ale zainteresowanie dotyczy także zdobycia pozwolenia na broń.

Obecnie strzelnica znajduje się w Woskrzenicach Dużych. Wcześniej, była zlokalizowana na dawnym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej. Ale teren ten należy już do Ministerstwa Obrony Narodowej i stacjonuje tam wojsko.


Pozwolenie na broń – jak je uzyskać?

Sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawia, że wiele osób profilaktycznie chce nauczyć się posługiwania bronią palną. Aby móc ją legalnie kupić i użytkować trzeba – słusznie – przejść zawiłą drogę. Jak stawiać pierwsze kroki?

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Broń palną i amunicję do niej, z wyłączeniem określonych przypadków, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału żandarmerii wojskowej.

– Właściwy organ policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca: ma ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat), posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, nie był karany.

– Wnioskodawca musi także przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie wydaje się w szczególności w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych.

– Pozwolenie (lub odmowa) na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie.

– Pozwolenie na broń może zostać cofnięte.

MD