Rozmaitości
Źródło: Bogdan Sozoniuk
Źródło: Bogdan Sozoniuk

Radzyńska Kraina Serdeczności

- Ziemia radzyńska jest godna uwagi turystów, którzy wybierają rzeczy nietuzinkowe, wymagające skupienia i czasu - mówił Lucjan Kotwica, starosta radzyński, podczas konferencji podsumowującej pierwszy etap projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski - opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”.

Spotkanie zorganizowane przez wydział spraw społecznych starostwa powiatowego – z udziałem dziennikarzy lokalnych i regionalnych mediów – odbyło się 15 listopada w radzyńskim urzędzie miasta.

Potrzebna marka turystyczna

Powiat radzyński leży w północnej części województwa lubelskiego, w odległości ok. 70 km od Lublina, i stereotypowo postrzegany jest jako obszar tranzytowy. Pomimo drzemiącego w nim potencjału, turysta jadący krajową „19” do stolicy województwa czy też drogą „63” w kierunku przejścia granicznego w Sławatyczach mija Radzyń Podlaski…

– Od dawna było wiadomo, że posiadamy potencjał turystyczny, zwłaszcza kulturowy: ciekawą architekturę świecką i sakralną, walory przyrodnicze i niezwykle bogatą kulturę; w tym żywą kulturę ludową. Natomiast nie mieliśmy do tej pory żadnych produktów, które mogłyby zatrzymać u nas turystę na dłużej – podkreśla Bogdan Sozoniuk, kierownik wydziału spraw społecznych starostwa i pomysłodawca działań związanych z rozwojem i promocją turystyki na terenie powiatu radzyńskiego.

Z potrzeby myślenia strategicznego zawiązała się współpraca pomiędzy powiatem radzyńskim a miastem. I to właśnie na poziomie samorządów od kwietnia 2010 r. do grudnia br. realizowany jest „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”. Został on dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 592 tys. 743 zł, z czego 412 tys. 358 zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Cztery wiodące produkty

Pierwszym krokiem na tej drodze było zatrudnienie koordynatora projektu i otwarcie punktu informacji turystyczno-kulturowej, usytuowanego w radzyńskim pałacu Potockich. Kolejnym zadaniem stało się wypracowanie dokumentu „Strategii rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych wraz z systemem identyfikacji wizualnej i werbalnej”. Powstanie dokumentu poprzedziły prace diagnostyczne i badawcze, jak też cykl warsztatów skierowanych do potencjalnych beneficjentów projektu: instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie.

– Wcześniej, na zlecenie starostwa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki przeprowadziła audyt turystyczny naszego powiatu, dzięki czemu zinwentaryzowany został potencjał turystyczny – podkreśla B. Sozoniuk. W ten sposób powstała marka „Radzyńska Kraina Serdeczności”, wypełniona treścią za pomocą czterech produktów: „Szlachecka gościnność” (przenosi turystykę do czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej), „Naturalnie aktywni” (stawia na bezpośrednie obcowanie z naturą), „Folklor ze smakiem” (pomaga odkryć wieś z jej kulturą i smakami) i „Co nam w duszy gra” (jest artystyczną odsłoną Radzynia). Gwarantem rozpoznawalności marki są: znak (logo), typografia (liternictwo) oraz kod kolorów i fotografii. Strategia rekomendująca cztery produkty wiodące, które mają pełnić rolę koła zamachowego w regionie, daje największe możliwości uczynienia z Radzynia i powiatu miejsca z ofertą turystyczną konkurencyjną w skali kraju. Jest ona skierowana do osób szukających miejsc nieodkrytych, „niezadeptanych”, spragnionych bezpośredniego kontaktu z naturą.

www.krainaserdecznosci.pl

Dzięki środkom pozyskanym z projektu zostały opracowane – w polskiej i angielskiej wersji językowej – dwa przewodniki typu audio. – Pierwszy zabierze turystę na wycieczkę po mieście. Polecamy go zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym. Drugi audio-guide pozwoli lepiej poznać walory powiatu radzyńskiego, w tym Dolinę Tyśmienicy objętą Europejską Siecią Obszarów Chronionych „Natura 2000”, a także architekturę i tradycyjne budownictwo drewniane. Oba nagrania można pobrać ze stworzonej w ramach projektu strony internetowej www.krainaserdecznosci.pl lub na miejscu, w Radzyniu, korzystając z infokiosku – mówi Dominika Leszczyńska, koordynator projektu.

W punkcie informacji turystycznej, oprócz fachowej pomocy, zwiedzający otrzyma także foldery promocyjne (dostępne w trzech wersjach językowych) oraz przewodnik, który zatytułowano: „Pamiątkowy diariusz z podróży po Radzyńskiej Krainie Serdeczności” – na pamiątkę wyprawy religijno-krajoznawczej, jaka w XVII w. wyruszyła z miejscowości Przegaliny Duże do Kalwarii Zebrzydowskiej. – Diariusz zawiera nie tylko ważne informacje o atrakcjach turystycznych i przydatne adresy. Z myślą o najmłodszych turystach znalazło się w nim miejsce na zagadki, krzyżówki, także część na własne notatki i rysunki, gdzie można wklejać trofea przywiezione z Radzyńskiej Krainy Serdeczności – podkreśla.

W ramach projektu opracowana została i wydana bogato ilustrowana publikacja „Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja”, poświęcona perle architektury polskiego rokoka, jaką jest miejscowy zespół pałacowo-parkowy. Zaproszenie do współpracy wybitnych przedstawicieli świata nauki zaowocowało cenną pracą zbiorową, w której znalazły się m.in. opracowania dotyczące architektury i urbanistyki: rzeźby, wyposażenia wnętrz, architektury krajobrazu, dawnych właścicieli i wybranych mieszkańców, jak też rozważania na temat przyszłości obiektu. Warto dodać, że w ostatnim czasie portal Onet.pl zakwalifikował rezydencję Potockich w Radzyniu do największych atrakcji turystycznych w kraju (w kategorii „Poznaj Polskę”).

Bogaty kalendarz imprez

Ogromnym zainteresowaniem i niezwykle ciepłym przyjęciem cieszyły się dwie imprezy promocyjne, obejmujące wydarzenia o charakterze medialnym. Pierwszą z nich był zainicjowany w tym roku plener malarsko-fotograficzny „Serdeczne Inspiracje”, a drugą – piknik historyczny „Sarmackie Serdeczności, czyli w gościnie u Pana na Radzyniu”. Jest więc nadzieja na to, że w najbliższych latach obie imprezy dołączą do grona wydarzeń kulturalnych mających w Radzyniu swoją renomę. Wśród nich znalazły się już: Dni Karola Lipińskiego, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria”, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Dialogi”, Radzyński Przegląd Old Filmów „Ramole”, Ro(c)kowisko czy Wielkie Radzyńskie Fotografowanie.

– Projekt obejmuje docelowo lata 2010-2020 – przypomina L. Kotwica. – Według strategii pierwsze lata przeznaczone są na budowanie pewnej świadomości poprzez zainicjowania działań odbywających się pod marką Radzyńskiej Krainy Serdeczności, w których uczestniczy miasto, powiat, poszczególne gminy, a także Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu, będąca naszym partnerem w tych działaniach. W najbliższym czasie zamierzamy próbować, poprzez odpowiednie oceny wniosków składanych przez stowarzyszenia, promować te, które wpisują się w ową strategię. Mam nadzieję, że organizowane imprezy adresowane będą do szerokiego grona odbiorców. Wszystko wskazuje także na to, że plener malarsko-fotograficzny oraz piknik historyczny na stałe wpiszą się w bogaty już kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta – podsumowuje starosta.

Małgorzata Kołodziejczyk