Aktualności
Rajd pamięci

Rajd pamięci

Uroczystości pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy za dusze poległych i pomordowanych w hitlerowskich i ubeckich kazamatach oraz w intencji pokoju na Ukrainie.

Udział w Eucharystii wzięli m.in. członkowie Stowarzyszenia Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Niepodległa z Białej Podlaskiej, wiceburmistrz Wiesław Holaczuk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Grzegorz Makus oraz mieszkańcy.

W kazaniu proboszcz parafii św. Ludwika o. Marek Nowacki OSPPE nawiązał do agresji rosyjskiej i dezinformacji. – Jest to próbka z lat 40 i 50, kiedy odrealniona propaganda była momentami naiwna, niemniej ogromna część społeczeństwa jej się poddała – mówił, dodając, że byli i tacy, którzy nie zgodzili się na zakłamanie.

Po Eucharystii przemaszerowano na cmentarz wojenny, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze. Hołd oddano również w innych miejscach miasta: przy byłym posterunku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pomniku Armii Krajowej-Wolność i Niezawisłość.

Kolejnym punktem programu był rajd samochodowy do grobów i miejsc pamięci oddziału WiN obwodu włodawskiego. Udano się do Różanki, gdzie znajduje się nagrobek Józefa Szypulskiego ps. „Bizon”, zamordowanego przez funkcjonariusza UB w 1947 r. Rajd wiódł do Zbereża, do pomnika postawionego w miejscu, gdzie w 1951 r. zginął Edward Taraszkiewicz „Żelazny” w walce z funkcjonariuszami UB i żołnierzami KBW. Uczczono pamięć Henryka Wybranowskiego ps. „Tarzan” i Jana Torbicza ps. „Łoś”, których szczątki spoczywają w Macoszynie Małym. W Kolonii Sęków oddano hołd porucznikowi AK-WiN Józefowi Strugowi, który po wkroczeniu Sowietów był organizatorem i dowódcą oddziału WiN, poległ w 1947 r. w walce z grupą operacyjną UB-KBW.

Po uroczystościach zorganizowano ognisko. Jak mówi Tomasz Szajewski ze  Stowarzyszenia LGH im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny, pieszy rajd szlakiem oddziału WiN Włodawa planowany jest także w maju.

Joanna Szubstarska