Aktualności
Rekordowa dotacja

Rekordowa dotacja

Przeszło 930 tys. zł trafi niebawem do gminnego budżetu. Pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie i wyposażenie nowo powstałego żłobka w Seroczynie.

Jak podkreśla włodarz gminy Wojciech Klepacki, jest to rekordowe dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu społecznego, dzięki któremu do końca 2022 r. będzie możliwe niemal całkowite pokrycie kosztów utrzymania placówki. Z pozyskanych pieniędzy sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń, mediów, wymaganych przeglądów, a także wyżywienia. Ponadto, zakupiony zostanie laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny. Dodatkowo osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, nie będą musiały płacić za pobyt i wyżywienie swoich dzieci w żłobku. – Tymi działaniami chcemy wesprzeć mieszkańców naszej gminy pragnących powrócić do aktywności zawodowej. Dobrze wiemy, że często koszty związane z zapewnieniem prywatnej opieki są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Mamy nadzieję, że dzięki uruchomieniu nieodpłatnych miejsc w naszym żłobku stworzymy rodzicom możliwość powrotu do pracy – mówi wójt gminy. Aby móc skorzystać z nieodpłatnego miejsca w żłobku, konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Trzeba być rodzicem lub opiekunem dziecka do trzeciego roku życia i mieszkać na terenie gminy. Chętni muszą także przebywać na – lub być bezpośrednio po – urlopie np. macierzyńskim bądź wychowawczym albo pozostawać bezrobotnym, ale wykazywać chęć znalezienia pracy. Przedsięwzięcie skierowane będzie także do osób zatrudnionych, które chcą w dalszym ciągu pozostać aktywne zawodowo. W projekcie będzie mogło uczestniczyć 19 osób. Całkowita wartość zadania wyniesie blisko 1,2 mln zł. Wcześniej gmina pozyskała na ten cel 240 tys. zł z resortowego programu „Maluch +”.

MLS