Aktualności
Rekordowa inwestycja

Rekordowa inwestycja

W marcu 2024 r. zakończy się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie. Burmistrz Łukasz Bogusz oraz skarbnik gminy Beata Kosyra podpisali umowę z firmą, która zajmie się realizacją inwestycji.

Jej koszt oszacowano na ponad 17,7 mln zł. Na to przedsięwzięcie samorząd otrzymał przeszło 12,3 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu gminy. Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków będzie w stanie obsłużyć 10 tys. użytkowników. Jej przepustowość wzrośnie do 1000 m3 na dobę. Podzielona na trzy etapy inwestycja zostanie zrealizowana z zachowaniem ciągłości pracy istniejącego obiektu. W pierwszej kolejności zaplanowano uruchomienie nowych osadników oraz budowę budynku socjalno-technologicznego. Następnie nastąpi uruchomienie technologii oczyszczenia w tzw. układzie SBR oraz wyłączenie z eksploatacji starej technologii oczyszczania ścieków. Celem etapu trzeciego jest pełny rozruch nowo wybudowanej oczyszczalni oraz włączenie do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej.

MLS