Aktualności
Rekordowy budżet

Rekordowy budżet

Terespolscy radni przyjęli rekordowy pod względem przychodów i wydatków budżet na 2021 r. Dochody będą oscylowały w granicach 32,4 mln zł, natomiast wydatki będą o ponad 3,3 mln zł wyższe.

Podobnie jak w latach poprzednich duża kwota (tym razem blisko 14,5 mln zł) zostanie spożytkowana na inwestycje. W planach jest realizacja oraz dokończenie kilku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Wśród nich jest m.in. rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konowicy za 3 mln zł (z czego blisko 2 mln zł pokryje Unia Europejska) czy realizacja kolejnego etapu instalacji odnawialnych źródeł energii (wartość projektu ponad 4,2 mln zł, w tym blisko 2,5 mln zł unijnego dofinansowania). Na liście jest także realizacja wartego ponad 1 mln zł projektu pn „Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu”, na który udało się zdobyć ponad 74 tys. zł dofinansowania. Zabezpieczono środki na budowę wielorodzinnego budynku komunalnego (ponad 3,7 mln zł), przebudowę chodników (100 tys. zł) czy opracowanie dokumentacji przedprojektowej dwupoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 z przebiegającą przez miasto linią kolejową (125 tys. zł). 60 tys. zł radni zabezpieczyli na modernizację ul. Czerwonego Krzyża, a 800 tys. zł na przebudowę nawierzchni ul. Janowskiej. 1 mln zł będzie przeznaczony na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach: Łąkowej, Błotków, Popiełuszki, Prusa, Cerkiewnej, Konopnickiej, 3 Maja i Asnyka. Na oświetlenie ul. Asnyka nowoczesnymi lampami energooszczędnymi przeznaczono 22 tys. zł, a na projekt budowy oświetlenia ul. Polnej – 15 tys. zł. 

MLS