Aktualności
Remont pod znakiem zapytania

Remont pod znakiem zapytania

Powiat uzyskał dofinansowanie do remontu drogi Mszanna - Wyczółki w gminie Olszanka. Środków jest jednak mniej, niż oczekiwano, dlatego inwestycja stanęła pod znakiem zapytania.

Według szacunków przeprowadzenie remontu prawie dwukilometrowego odcinka drogi wymagałoby dofinansowania w wysokości 1,6 mln zł. Kwota pomniejszona o 400 tys. zł okazuje się nie lada problemem. Aby wykorzystać pozyskane środki i zrealizować zadanie, powiat zamierza wystąpić do przyznającego pieniężne wsparcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zgodę na wyremontowanie krótszego, niż planowano, odcinka.

Będzie porozumienie?

W sprawie pojawia się jeszcze jeden problem… Remonty dróg powiatowych odbywają się przy finansowym udziale gmin, tymczasem współpraca między powiatem a gminą Olszanka nie układa się najlepiej. Wójt Jan Parol liczy na remont skrzyżowania w centrum miejscowości, stąd nie wiadomo, jak odniesie się do propozycji powiatu. Starostwo z kolei stoi na straży stanowiska przyjętego przez radę powiatu, że wszelkie inwestycje na terenie gminy Olszanka będą podejmowane pod warunkiem spłaty gminnych zobowiązań oraz dokonania przedpłaty na poczet planowanej inwestycji.

Trudna sytuacja

– Rozmowy z Warszawą trwają – podkreśla starosta Czesław Giziński. – Planujemy skrócenie przeznaczonego do modernizacji odcinka do 1,6 km. Sytuacja jest dość trudna – przyznaje, potwierdzając, że środki okazały się niewystarczające na remont całości, z kolei już pozyskanych pieniędzy też zwrócić nie sposób… – Przypuszczam, że jeżeli uzyskamy zgodę na wykonanie części drogi i uda nam się zrealizować to zadanie, to w następnej transzy uzyskamy przydział na jej kompletne wybudowanie – dodaje.

Do końca maja

W przypadku zgody na projekt gmina Olszanka musiałaby wpłacić do kasy powiatu 688 tys. zł, tj. 368 tys. zł tytułem nieuregulowanych zaległości za inwestycje już zrealizowane oraz 320 tys. zł jako przedpłatę na remont drogi Mszanna – Wyczółki.

Czasu pozostało niewiele, bowiem termin podpisania umowy z ministerstwem mija wraz z końcem maja.

DK