Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Resuscytacja przez internet

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 tys. osób umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Powodem jest brak wiedzy na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Tymczasem współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć nawet trzykrotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem.

O tym, że jest to wiedza przydatna, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy sobie wyobrazić, iż w naszej obecności ktoś z najbliższej rodziny doznaje zatrzymania akcji serca. Aby zdobyć niezbędne umiejętności, najlepiej wziąć udział w specjalnym kursie pierwszej pomocy. Nie każdy jednak ma na to czas i możliwości, ponadto wiedza zdobyta w wyniku kursu po jakimś czasie zostaje zapomniana. Stąd dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej. Przykładem może być gra „pierwsza pomoc”, dostępna na stronie www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc.

Oparta jest ona na rekomendacjach europejskiej rady resuscytacji w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Gracz – dzięki serii prostych ćwiczeń – może prześledzić krok po kroku, w jaki sposób prawidłowo ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pierwszej pomocy, wykonując uciśnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze oraz używając automatycznego defibrylatora.

Dzięki większej wiedzy na temat resuscytacji można byłoby uratować rocznie ok. 100 tys. Europejczyków. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś obok dozna nagłego zatrzymania krążenia. Warto więc zagrać w grę, sprawdzić swoją wiedzę i – w razie potrzeby – poszukać kursu pierwszej pomocy, aby podnieść swoje kwalifikacje. Grę propaguje na swoich internetowych stronach wiele samorządów.

Kinga Ochnio