Historia

Rewaloryzacja zabytku

Pałac Łubieńskich w Kolanie przejdzie metamorfozę. Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, które pozwoli na remont i nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych.

Już dziś pałac pełni niezwykle istotną rolę, mając na uwadze strukturę demograficzną zarówno kraju, jak i gminy. Stanowi miejsce, w którym starsze pokolenia mogą cieszyć się wsparciem, aktywnością społeczną i towarzystwem innych seniorów. - W przeszłości pałac w Kolanie pełnił różne funkcje i po przeprowadzonej rewaloryzacji budynku będzie miał szansę na drugie życie. Podpisanie umowy jest początkiem ważnych zmian dla społeczności lokalnej i całej gminy - podkreśla Dariusz Łobejko, wójt gminy Jabłoń. Umowa, na którą wskazuje, to 1 mln zł dofinansowania, jakie samorząd otrzyma w ramach zwycięstwa w konkursie „Nasz Zabytek”. Wpłynęły 376 zgłoszeń na 25 zabytkowych obiektów.

Zwycięzcą okazał się pałac Łubieńskich. W drugim etapie mieszkańcy zgłaszali pomysły na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt. Biorąc pod uwagę ograniczenia architektoniczne oraz konieczność zachowania części budynku dla seniorów, zaproponowano kilka stałych funkcji oraz harmonogram zadań, które będą realizowane na terenie pałacu: Dzienny Dom Seniora, Aktywny Klub Seniora, archiwum społeczne – izba pamięci oraz klub kultury i książki.

 

Coraz bogatsza oferta

Dzienny Dom Seniora, czyli ośrodek wsparcia dziennego dla osób niesamodzielnych, będzie działał przez pięć dni w tygodniu, zapewniając usługi opiekuńcze i aktywizację fizyczną, intelektualną oraz społeczną. Z kolei Aktywny Klub Seniora to – z założenia – przestrzeń integracji i wsparcia aktywności osób starszych, zapewniające im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Zaoferuje dostęp do książek i mediów, warsztaty, imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie, a także pomoc w rozwijaniu samodzielności i aktywności życiowej. Archiwum społeczne – izba pamięci będzie stanowić miejsce spotkań mieszkańców z najstarszymi osobami z terenu gminy, prezentacji starych zdjęć miejscowości oraz nagrywania relacji do zasobów archiwum społecznego dotyczących historii, obyczajów i obrzędów. Zlokalizowanie w pałacu klubu kultury i książki – siedziby filii Gminnej Biblioteki Publicznej i Wiejskiego Domu Kultury – pozwoli na stworzenie w tym miejscu centrum kulturalnego i naukowego, gdzie odbywać się będą warsztaty, koncerty, wystawy, prelekcje, konkursy, a także wypożyczanie książek i czasopism czy spotkania dyskusyjnego klubu książki.

 

Dla mieszkańców

– Poprzez te różnorodne inicjatywy zrewaloryzowany pałac Łubieńskich stanie się ważnym miejscem spotkań międzypokoleniowych, propagujących kulturę i historię gminy Jabłoń – zauważa D. Łobejko. – Wygrana w konkursie pozwoli na utworzenie jeszcze szerszej oferty usług społecznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców oraz turystów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wygranej. Wierzę, że będzie to wielopokoleniowe miejsce spotkań uwzględniające wszystkie najważniejsze funkcje zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji.

Pałac Łubieńskich w Kolanie, malownicza rezydencja dworska z XIX w., przez lata był świadkiem różnorodnych działań społecznych. W okresie międzywojennym i aż do lat 70 XX w. pełnił funkcję szkoły, a następnie, w latach 1993-2010, przemienił się w Dom Pomocy Społecznej, oferując wsparcie i opiekę osobom potrzebującym. Po tym okresie pałac został przejęty przez gminę Jabłoń, lecz przez kolejną dekadę pozostawał nieużytkowany. W końcu budynek znalazł jednak nowe przeznaczenie i stał się siedzibą Dziennego Domu Pomocy i Aktywnego Klubu Seniora prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

JAG