Aktualności
Rewitalizują centrum

Rewitalizują centrum

Miasto Parczew rozpoczęło rewitalizację jednego z najstarszych osiedli mieszkaniowych w rejonie ulic 11 Listopada, PCK i Spółdzielczej.

W tej części Parczewa samorząd zamierza wykonać z kostki jezdnie i chodniki oraz zamontować nowe oświetlenie. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od wielu lat.

Za własne pieniądze

– Pierwsze wnioski o przyznanie na ten cel dotacji z funduszy unijnych były składane jeszcze w czasach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a potem także z innych funduszy unijnych. W związku z tym, że te starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, razem z radą miasta postanowiliśmy podzielić cały projekt na kilka etapów i wykonywać poszczególne zadania za pieniądze z gminnego budżetu – tłumaczy burmistrz Paweł Kędracki.

Na początek zostaną zmodernizowane główne ciągi komunikacyjne w tej części miasta. W planach jest też wykonanie chodników i przeprojektowanie zieleni, a być może również zainstalowanie fontanny, podobnej do tej, która była w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu. Termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji, który będzie kosztować ponad 300 tys. zł, przewidziano na wrzesień.

Nowe parkingi

Na ukończeniu jest modernizacja centrum miasta w rejonie ulic Żabiej i Szerokiej. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej samorząd wyremontował nawierzchnię, wymienił chodniki oraz zmodernizował dojazdy do posesji. Natomiast przy ul. Żabiej, w rejonie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, powstał parking. Realizacja tych robót kosztowała prawie 530 tys. zł, z czego około 370 tys. to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego, które miasto pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Ponadto przy ul. Warszawskiej powstanie jeden z największych parkingów w mieście. Na jego lokalizację wybrano plac należący dawniej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który gmina otrzymała od powiatu. – W związku z tym, że będzie położony blisko centrum miasta, przy urzędzie miejskim i starostwie powiatowym, skorzystają z niego nie tylko klienci obydwu placówek, ale także okolicznych instytucji i firm. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się, chociaż w części, rozwiązać problem ze znalezieniem miejsc postojowych – dodaje burmistrz. Kierowcy będą mogli korzystać z nowego parkingu od października.

KO