Kultura
Źródło: MR
Źródło: MR

Rocznica z kolędą

11 stycznia, w ramach uroczystości z okazji 600 rocznicy wymienienia w zachowanych dokumentach parafii radwankowsko-warszawickiej, zorganizowano koncert kolęd.

Jubileusz uczczono Mszą św. i muzycznym spotkaniem w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Jednocześnie zapowiedziane zostały na piątą niedzielę wielkiego postu misje święte, które zakończą obchody roku.

W święcie parafialnym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele ze starostą otwockim Mirosławem Pszonką oraz Bożeną Żelazowską z mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Poza miejscowymi duszpasterzami i misjonarzem obecni byli: proboszcz z Góry Kalwarii ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz z Samogoszczy ks. Piotr Kardas, proboszcz z Wilczysk ks. Romuald Pawluczuk, proboszcz z Zabieżek ks. Roman Wojtczuk i wikariusz z Osiecka ks. Wiesław Nestoruk. Zaproszono także pielgrzymów podlaskiej grupy 7C oraz scholę z Osiecka.

Świątynia warszawicka była świadkiem wielu koncertów, jednak ten zorganizowano z niezwykłym rozmachem. Łącznie zaprezentowało się kilkanaście grup oraz solistów. Uczestnicy zaśpiewali też kilkadziesiąt najpiękniejszych kolęd. Całość sprawnie poprowadziła dyrektor miejscowej szkoły Anna Moczulska, która oprócz prezentacji wykonawców opowiedziała historię kolędowania. O przygotowanie koncertu zadbał i oprawę muzyczną zapewnił organista warszawicki Łukasz Lusawa.

Występy rozpoczęła Sylwia Sadowska z gimnazjum w Karczewie, śpiewając kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie.” Następnie solistki ze szkoły sobiekurskiej: Julia Konwicka i Natalia Popis zaprezentowały kolejno: „Dzisiaj w Betlejem” i „Do szopy hej paterze.” Solo wystąpiła Anna Moczulska z kolędą „Puste miejsce przy stole”, schola dziecięca z Warszawic wykonała „A wczora z wieczora” oraz „Cieszmy się i pod niebiosy”, zaś schola z Sobiekurska „Gwiazdy tańczyły w noc” i „Oj Maluśki”. „W grudniowe noce” oraz „Lulajże Jezuniu” wyśpiewała schola z Warszawic, a tutejszy parafialny zespół młodzieżowy zaprezentował: „Gdy śliczna Panna” i „Uciekali, uciekali”. Zespół z Osiecka wykonał utwory ludowe: „Kiej owiecek pilnowali” i „Hej kolęda.” A grupa z klasy V szkoły sobiekurskiej zaśpiewała również „Gdy śliczna Panna.” Ciekawie wypadły też Aleksandra Wójtowicz oraz Maria Jędral, które wykonały utwory na organach elektrycznych. Chór warszawicki pod batutą Łukasza Lusawy przedstawił „Zaśnij Dziecino” oraz „W dzień Bożego Narodzenia.” Na zakończenie wszyscy wykonawcy zaśpiewali „Wśród nocnej ciszy”, a razem z parafianami także kolędę „Bóg się rodzi.” Po koncercie proboszcz ks. Jerzy Domański podziękował wykonawcom oraz licznie zgromadzonym w kościele słuchaczom.

Mariusz Rombel