Aktualności
Rodzice zdecydują

Rodzice zdecydują

Nie planujemy przenoszenia uczniów bez zgody rodziców czy prawnych opiekunów - uspokajał Sławomir Kurpiewski, naczelnik wydziału edukacji, podczas styczniowej sesji rady miasta.

Wdrażanie reformy oświatowej spowoduje, że cztery samodzielne Publiczne Gimnazja (nr 1, 2, 3, 4) oraz dwa zespoły szkół: ZS nr 1 przy ul Granicznej i ZS nr 2 przy ul. Orlicz-Dreszera staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. To oznacza, że od 1 września w mieście działać będzie 12 podstawówek. Żadna z dotychczas funkcjonujących szkół nie zostanie zlikwidowana.

W przygotowanym przez wydział edukacji projekcie sieci szkół podstawowych każdej placówce został wyznaczony obwód, który, jak wynika z symulacji, w wielu przypadkach znacznie skraca drogę ucznia do szkoły. Nowa organizacja pozwoli zmniejszyć także współczynnik tzw. zmianowości, który był wysoki w szkołach podstawowych, a stosunkowo niski w gimnazjach. Przygotowany plan wykazał także, że wzrośnie liczba oddziałów szkolnych, a co za tym idzie, rozwiane zostały wątpliwości odnośnie utraty zatrudnienia przez nauczycieli. Dla potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej zostaną przygotowane lub skorygowane także linie komunikacji miejskiej (np. z ul. Daszyńskiego do szkoły Podstawowej nr 8).

Więcej w papierowym wydaniu EK.

HAH