Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Rodzina z misją

Powołanie stowarzyszenia przy Fraterni Rodzin, przygotowanie Diecezjalnego Dnia Rodziny i refleksja o misyjności rodziny były głównymi tematami spotkania biskupa siedleckiego z Kapitułą Parczewską i Fraternią Rodzin.

Program spotkania, które odbyło się w czwartek, 26 stycznia, w parafii św. Jana Chrzciciela, przedstawił prepozyt kapituły ks. prałat Tadeusz Lewczuk.

Jedność w Chrystusie

Po odczytaniu protokołu z ostatniego spotkania bp Zbigniew Kiernikowski wygłosił katechezę, w której zwrócił uwagę na misyjny charakter rodziny chrześcijańskiej. – Konieczna jest dzisiaj nowa epoka misyjna, angażująca cały Kościół. Misyjność rodziny przejawia się w całkowitej dyspozycyjności i otwartości na życie – nauczał. – Jesteśmy wezwani jako Kapituła i Fraternia, by świadczyć o mocy Bożej. Dopiero odniesienie do Jezusa Chrystusa, do Jego śmierci i zmartwychwstania, pozwala małżonkom przeżywać jedność i nierozerwalność ich związku w Chrystusie oraz otwartość na życie. Małżeństwo chrześcijańskie otwarte na życie jest znakiem obecności Boga w świecie. Istnieje niebezpieczeństwo upodobniania się do świata i przyjmowania mentalności świata. Na to niebezpieczeństwo są narażone przede wszystkim rodziny. Potrzeba więc pogłębiania i umacniania świadomości tego, co stanowi o tożsamości chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny. Rodzina jest szkołą, w której uczymy się wielkoduszności na miarę Chrystusa – mówił.

Na rzecz rodziny

W drugiej części spotkania wywiązała się interesująca dyskusja na temat misyjności rodziny i służby życiu. Teresa Hołubowicz przedstawiła projekt statutu stowarzyszenia, które powstanie przy Fraterni. Jego celem będzie wszechstronne działanie na rzecz rodziny pojmowanej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Stowarzyszenie chce nieść konkretną pomoc narzeczonym i małżonkom w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troszczyć się o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz właściwe warunki jego rozwoju, włączyć się w pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, podejmować inicjatywy polityczne, społeczne i gospodarcze mające na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Proponowana nazwa stowarzyszenia brzmi „Makrothymia”. Ten grecki termin zaczerpnięty z Listu św. Pawła do Kolosan (1,11) oznacza „wielkoduszność”, czyli zdolność wychodzenia ku drugiemu z miłością i bezwarunkową dobrocią na wzór samego Boga.

Zaproszenia – dla rodzin

Ks. Jacek Sereda – kierownik duszpasterstwa rodzin, przedstawił program Diecezjalnego Dnia Rodziny, który odbędzie się 13 maja w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie oraz zaprosił na VII Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie. Nowo mianowanych kanoników – ks. Andrzeja Biernata i ks. Franciszka Izdebskiego – powitał w gronie kapituły prepozyt ks. prałat T. Lewczuk. Wspólna agapa w domu parafialnym zakończyła obrady kapituły i fraterni.

ks. Mateusz Czubak