Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Rodzinnie i charytatywnie

Parafianie i duszpasterze z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP zorganizowali w niedzielę, 19 września, festyn. Ideą spotkania była pomoc osobom poszkodowanym w powodzi oraz integracja rodzin i mieszkańców.

Nie zabrakło niczego. Były bowiem występy zespołów, loteria fantowa, dyskoteka, plac zabaw dla dzieci oraz przekąski z grilla, czyli dla każdego coś dobrego. O 14.00 spotkanie zainaugurował proboszcz parafii Kornica ks. Andrzej Trebnio oraz Katarzyna Szymaniuk, a nad całością festynu czuwał ks. Radosław Szucki.

Zgromadzeni goście, którzy przybyli na festyn, postanowili wyciągnąć pomocną dłoń do rodzin poszkodowanych z parafii Wielowieś w diecezji sandomierskiej. Całkowity dochód ze spotkania (a w sumie zebrano ponad 9 tys. zł) oraz dary rzeczowe przekazane zostaną rodzinom, których powódź najbardziej doświadczyła.

Gościem specjalnym niedzielnej inicjatywy był Dariusz Kowalski, odtwórca postaci Janusza Tracza – jednej z głównych ról w serialu „Plebania”. D. Kowalski, oprócz tego, że licytował przywiezione ze sobą gadżety, dał również piękne świadectwo swojego życia. Aktor bardzo mocno podkreślał wartość rodziny oraz znaczenie wierności małżeńskiej. Odtwórca roli Tracza przekonywał, że bez uczestnictwa we Mszy św. oraz przyjmowania sakramentów nie da się w dzisiejszych czasach ocalić rodziny. D. Kowalski akcentował również doniosłość i swoistą „moc” modlitwy różańcowej, do której odmawiania gorąco zachęcał. Podczas festynu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” pod dyrekcją Ewy Sęk oraz „Ful Power Spirit” z Białej Podlaskiej.

Do organizacji festynu włączyły się całe wioski, bo jego cel był szczytny. – Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Szczególne słowa uznania kierujemy do ludzi dobrej woli: strażaków z miejscowych zastępów OSP, młodzieży z parafii, a także ks. kanonika Jana Spólnego, proboszcza parafii Gończyce, za pomoc i pośrednictwo w organizacji festynu. Wszystkim, także parafianom i gościom, składamy serdeczne Bóg zapłać! – mówią gospodarze spotkania, duszpasterze z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. 

GU