Region
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Rodziny zastępcze na wagę

Rodzicielstwo zastępcze to nie tylko zawód, ale służba i misja. Ci, którzy zdecydują się stworzyć dziecku bezpieczny dom, mogą liczyć na wsparcie bialskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Obecnie na terenie powiatu bialskiego funkcjonują: cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego - w Maniach, Szachach, Komarnie i Janowie Podlaskim; trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego - jeden dom w Żabcach i dwa w Bohukałach; osiem rodzinnych domów dziecka, sześć rodzin zawodowych, a także rodziny niezawodowe i spokrewnione. - W sumie w 90 rodzinach zastępczych przebywa 178 dzieci. Natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 80 - wylicza dyrektor PCPR w Białej Podlaskiej Małgorzata Malczuk.

Bezpieczeństwo, miłość, zrozumienie i wsparcie – to powinna dawać dzieciom rodzina. Niestety, nie zawsze tak jest. – Dlatego rodzina zastępcza to niejednokrotnie najlepsze rozwiązanie, gdy rodzice i dzieci muszą zostać na pewien czas rozdzielni, np. z przyczyn zdrowotnych, na skutek zaniedbań lub innych szczególnych okoliczności – wyjaśnia dyrektor PCPR.

W rodzinie zastępczej podopieczni mają zapewnione nie tylko odpowiednie warunki bytowe, lecz także opiekę, ciepło i miłość. Jednym słowem – otrzymują szansę na szczęśliwe dzieciństwo. – Najważniejsze, aby dzieci trafiły do ludzi, którzy zaakceptują je z całym bagażem często bardzo trudnych przeżyć, pomogą przywrócić wiarę w siebie i innych oraz uporać się z przeszłością. – Bycie rodzicem zastępczym nie jest zwyczajną pracą. Liczy się przede wszystkim serce, które trzeba znaleźć dla dzieci. Na początek to wystarczy – przekonuje M. Malczuk. – Wiele osób mówi, że rodzicielstwo zastępcze to zawód. Moim zdaniem to służba i misja. Dziecku umieszczonemu w rodzinie trzeba mądrze pomagać w odnajdowaniu utraconego bezpieczeństwa, a i nierzadko godności – dodaje.

I choć PCPR prężnie działa w zakresie pozyskiwania rodzin zastępczych, to okazuje się, że nigdy ich za wiele, bo – jak przyznają pracownicy – potrzeby w tym zakresie są duże. – Zabezpieczamy bowiem potrzeby dzieci nie tylko z powiatu bialskiego, ale także z innych, rozumiejąc ich potrzeby – mówi M. Malczuk.

 

Kto może?

Jak zostać rodziną zastępczą? W myśl obowiązujących przepisów prawnych – Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – sprawowanie tej funkcji może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki: kandydaci muszą być obywatelami Polski, którzy nie byli karani, jedno z małżonków musi być osobą zatrudnioną, posiadać stałe miejsce zamieszkania, oboje nie są leczeni psychiatrycznie, uzależnieni od alkoholu, są zdrowi i posiadają pewne cechy osobowości takie jak empatia, odpowiedzialność, opiekuńczość, otwartość na współpracę. – Mimo tych wyzwań kandydaci powinni mieć wiarę, że rodzicielstwo zastępcze dostarcza wiele radości i satysfakcji, podobnie jak wychowywanie własnego dziecka w rodzinie naturalnej – zaznacza M. Malczuk.

Pierwszym krokiem jest trzymiesięczne szkolenie, które prowadzi wyspecjalizowana kadra. Pozwala ono zdobyć kompetencje potrzebne do wypełniania zadań związanych z opieką nad dzieckiem. Podczas spotkań kandydaci uzyskują również niezbędną wiedzę dotyczącą pieczy zastępczej, obowiązków opiekunów, problemów, z jakimi mogą zetknąć się w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. – Jest też czas na indywidualne konsultacje z uczestnikami, w trakcie których trenerzy przekazują swoje uwagi i odpowiadają na pytania potencjalnych rodzin zastępczych – wyjaśnia dyrektor bialskiego PCPR.

 

Mogą liczyć na wsparcie

Jak zapewnia M. Malczuk, rodziny zastępcze mają zapewnione profesjonalne wsparcie doświadczonych specjalistów – koordynatorów, psychologa, pedagoga. – Wspieramy i ułatwiamy rodzinom zastępczym kontakty z rodzinami biologicznymi, co jest chyba jednym z najtrudniejszych zadań. Umożliwiamy im spotkania w nowo utworzonym i przygotowanym do tego celu pokoju, w którym i dziecko i rodzic powinni czuć się bezpiecznie – zaznacza dyrektor PCPR. W razie problemów opiekunowie mogą liczyć na wsparcie pedagoga czy psychologa, a także szkolenia i warsztaty.

Z kolei dzieci z pieczy zastępczej wyjeżdżają na kolonie, a pełnoletni wychowankowie korzystają z różnorodnych kursów w ramach projektu unijnego pt. „Jestem, więc działam”.

– Od lat inicjujemy również wspólne festyny i pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. Podczas tego wspólnie spędzonego czasu zapewniamy wiele atrakcji tj.: dmuchańce, zabawy z animatorami oraz wolontariuszami,, konkursy z nagrodami itd. Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich talentów muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, czy sportowych. Na wszystkich uczestników pikniku zawsze czekają smaczne potrawy z grilla, pizza, lody i słodki poczęstunek. W tym roku gościliśmy na pikniku rodziny zastępcze pochodzące z Ukrainy, którym również oferujemy profesjonalną pomoc. Współpracujemy również z organizacją pozarządową „Jedno serce”, gdzie zarówno rodzice, jak i dzieci mogą liczyć na pomoc stowarzyszenia w zakresie psychologicznym, terapeutycznym czy grup wsparcia – zaznacza dyrektor bialskiego PCPR.


Rodziny bądź osoby, które są zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej, mogą kontaktować się z pracownikami PCPR

W Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokoje: 337 i 338, nr tel. 83-343-70-66 lub 83-343-29-82, pcprbp@wp.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: pcpr.powiatbialski.eu.

DY