Region
Źródło: AP
Źródło: AP

Rodziny zastępcze od zaraz

W powiecie łukowskim poszukiwane są osoby i małżeństwa, mogące przyjąć pod swój dach wychowanków z domów dziecka w Radoryżu i Łukowie oraz Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowski.
Na ciepło domowego ogniska czekają dzieci do 18. roku życia, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie bądź są ich pozbawieni.Kandydaci muszą spełnić kilka wymogów. Główne to obywatelstwo polskie, niekaralność i stałe źródło dochodu. Gdy tak się stanie, będą skierowani do ośrodka diagnostycznego w Białej Podlaskiej w celu przeszkolenia i weryfikacji pod względem przydatności do roli rodziny zastępczej. Ośrodek wyda opinię, która zostanie przedstawiona sądowi.
Przyjmując 1 lub kilkoro dzieci pod swój dach, można mieć własne potomstwo. Najczęściej do rodzin zastępczych trafiają maluchy w wieku takim jak dzieci biologiczne – wtedy razem się uczą, bawią i mają wspólne zainteresowania. Ta emocjonalna więź potrzebna jest najbardziej najmłodszym dzieciom, które, opuszczone przez rodziców, nie chcą stracić kontaktu ze starszym rodzeństwem.Ale najważniejsze jest serce okazywane tym dzieciom i rodzicielska miłość, której wcześniej zabrakło.
– Rodzina zastępcza jest niewątpliwie lepszym rozwiązaniem niż dom dziecka – mówi Lech Dębczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.- PCPR jest jedynie organem koordynującym oraz wykonującym postanowienia sądu. Wydaje też decyzję o przydzieleniu pochodzącej ze środków własnych powiatu pomocy finansowej dla danej rodziny zastępczej. Taka miesięczna pomoc zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz środków potrzebnych na jego utrzymanie, naukę i wychowanie.
Centrum zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych. Wszelkich informacji można zasięgnąć w biurze PCPR w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 9 w każdy poniedziałek i wtorek od 7.30 do 15.30 lub pod numerem tel. (025) 798 99 18.
Agnieszka Pawlik