Aktualności
Rok Sienkiewicza

Rok Sienkiewicza

18 grudnia Senat RP podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W związku z podjętą inicjatywą na obrady plenarne zaproszeni zostali potomkowie noblisty oraz przedstawiciele środowisk związanych z pisarzem, w tym kierownictwo Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Oblęgorku oraz Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza w Poznaniu.

Zaproszenie od marszałka Senatu RP otrzymał również starosta łukowski Janusz Kozioł.

Inicjatywa związana z ustanowieniem Roku Sienkiewicza wyszła od Antoniego Cybulskiego, byłego dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej, który zwrócił się z apelem do uczestników XXI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Gnieźnie. Jego wezwanie postanowili wdrożyć w życie uczestnicy zlotu, składając wniosek do marszałków obu izb parlamentu. W inicjatywę włączyły się również władze powiatu łukowskiego, które w sierpniu podjęły stosowną uchwałę oraz zwróciły się z prośbą o podpisanie listu poparcia m.in. do członków rodziny H. Sienkiewicza, aktorów i reżyserów, ludzi kultury i nauki zajmujących się twórczością i życiem noblisty, przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, prezesa Związku Miast Polskich, prezesa Związku Powiatów Polskich oraz burmistrzów i wójtów z terenu powiatu. Dzięki zaangażowaniu posła Krzysztofa Głuchowskiego w sprawie pozytywnie wypowiedziała się również komisja kultury i środków przekazu sejmu ubiegłej kadencji.

MLS