Rozmaitości
Źródło: archiwum
Źródło: archiwum

Rolnicy do wniosków

15 marca rozpoczęła się już ósma kampania naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2011. Z tytułu dopłat polscy rolnicy otrzymają około 3,34 mld euro.

Wnioski o przyznanie płatności można składać od 15 marca do 15 maja br. Dokumenty należy kierować do powiatowych biur ARMiR. Jeśli rolnik nie zdąży z tym na czas, podobnie jak w latach ubiegłych agencja proponuje mu drugi termin. Niestety, za opóźnienia trzeba będzie zapłacić. Płatność spóźnialskich będzie pomniejszona o 1% za każdy dzień zwłoki.

Im więcej, tym lepiej

– W powiecie bialskim z unijnych dopłat korzysta 15 tys. rolników, pobierają oni najwięcej środków w skali całego województwa lubelskiego. Do powiatu z tego tytułu corocznie trafia ok. 70-80 mln zł. Płatności są wyliczane na podstawie powierzchni rolnej, zgłaszanej we wniosku – mówi Barbara Mazurek, kierownik powiatowego biura ARMiR w Białej Podlaskiej.

Formularz można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. W czasie naboru bialskie biuro pracuje na dwie zmiany. Agencja jest czynna od 6.00 do 21.00.

– Płatność zależy od wielkości gospodarstwa; im większe gospodarstwo, tym większa płatność. Do wszystkich użytków rolnych przysługuje jednolita stawka. Mamy też płatności uzupełniające, które rolnicy mogą pozyskać do zbóż i roślin wskazanych przez ministra rolnictwa. W tym roku przy wniosku obszarowym będzie można ubiegać o tzw. płatność specjalną. Warunkiem (w naszym województwie) jest posiadanie w swoim gospodarstwie na dzień 31 maja nie więcej niż 10 sztuk krów w wieku do 36 miesięcy. Musi to być odzwierciedlone w naszym systemie – wyjaśnia B. Mazurek.

Rolnicza biurokracja

Kierownik bialskiego biura ARMiR podkreśla, że w tym roku rolnicy po raz pierwszy mogą złożyć swoje wnioski przez internet. Każdy, kto zdecyduje się na załatwienie tych formalności drogą elektroniczną, musi mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARMiR. W tym celu należy złożyć w agencji formularz o ich nadanie. Druk jest dostępny na stronach agencji.

Pomimo że składanie wniosków odbywa się już po raz ósmy, rolnicy ciągle popełniają błędy podczas ich wypełniania. Wszelkie pomyłki wykrywane są podczas kontroli administracyjnej. Wtedy wzywa się rolnika do agencji, aby dokonał korekty w swoim wniosku. Takie działania opóźniają wypłatę dotacji. Większość rolników otrzymała już tzw. spersonalizowane, czyli wstępnie wypełnione, wnioski wraz z materiałami graficznymi oraz informacją dotyczącą działek deklarowanych do płatności. Rolnik powinien dokładnie zweryfikować, czy dane zawarte formularzu są aktualne i kompletne. Wniosek po uzupełnieniu i podpisaniu jest gotowy do złożenia.

– Przy wypełnianiu trzeba posłużyć się tabelą informacyjną, w której wymieniona jest powierzchnia PEG, czyli kwalifikującą się do płatności obszarowej. Ta powierzchnia nie jest zgodna (zazwyczaj) z powierzchnią działki ewidencyjnej. Rolnicy mylą te dane – tłumaczy B. Mazurek.

Kto pomoże?

Wypełnianie wniosków sprawia trudności wielu rolnikom. Po pomoc można udać się do Doradztwa Rolnego albo Izb Rolnych. Pracownicy tych służb ściśle współpracują z ARMiR. Agencja przekazuje im informacje i zasady wypełniania formularzy. Zakres merytoryczny wniosków nie ulega większym zmianom. Jest taki sam jak w roku ubiegłym.

W tym miejscu warto przypomnieć, że takiej pomocy nie udzieli pracownik ARMiR, może on jedynie poradzić i podpowiedzieć.

Rolnikom, którzy korzystają z dopłat, przypominamy, że od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności. dane dotyczące II etapu cross-compliance dotarły do gospodarzy pocztą. Informacje o wymogach i normach można znaleźć także w biurach powiatowych i na www.armir.gov.pl. Zobowiązany do ich spełnienia jest każdy, kto otrzymuje dopłaty bezpośrednie. Poziom przestrzegania będzie weryfikowany podczas terenowych kontroli.

Agnieszka Wawryniuk