Aktualności
Rolniku, odpowiedz na pytania!

Rolniku, odpowiedz na pytania!

Upowszechnianie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym to główny cel konkursu organizowanego przez KRUS. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie krus.gov.pl.

W szczególności chodzi o rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników Konkurs organizowany jest po raz trzeci i przebiega w formule online. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem muszą zalogować się pod linkiem www.bezpieczenstwo.krus.gov.pl. Następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

Konkurs zakończy się 25 listopada o 24.00. 100 osób, które udzielą największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

HAH