Aktualności
Rośnie liczba upadłości

Rośnie liczba upadłości

Do końca trzeciego kwartału zbankrutowało aż 163 firm z terenu województwa mazowieckiego.

Od początku roku sądy w całej Polsce zadecydowały o upadłości 774 firm (24% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Największą liczbę upadłości przypada na województwo mazowieckie. Jest to blisko 21% ogólnej liczby ogłoszonych upadłości w kraju. Od stycznia pomoc finansową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) uzyskały 153 firmy. – Na Mazowszu problem upadłości dotyka najczęściej firmy z branż: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe i budownictwo – podkreśla Tomasz Sieradz, p.o. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

MLS