Aktualności
Rozbudują szpital

Rozbudują szpital

Podczas przeprowadzonej 22 marca sesji rady powiatu zapadła decyzja o rozbudowie SP ZOZ. Środki na ten cel mają być pozyskane z tzw. programu norweskiego.

Tym samym powiat zobowiązał się do wniesienia 20% wkładu własnego, tj. 1,6 mln zł w perspektywie trzech lat (w 2014 r. – 200 tys. zł i – w dwóch kolejnych – po 700 tys. zł). Wysokość kosztów wzbudziła wątpliwości radnego Stanisława Bazylczuka, który – jako jedyny – wstrzymał się od głosu. Pozostali radni byli „za”.

– Możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 8 mln zł – wyjaśnił starosta Czesław Giziński, zaznaczając, że program jest wprawdzie ogólnopolski, ale skoro istnieje szansa, by łosicki SP ZOZ stał się placówką konkurencyjną w stosunku do sąsiadujących, warto zawalczyć. – Przy starzejącym się społeczeństwie byłaby niezagrożona w swoim funkcjonowaniu. Uważam, że tak przystosowana jednostka medyczna mogłaby spełniać swoją funkcję przez co najmniej 20 lat – zaznaczył samorządowiec.

Program „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”, w ramach którego łosicka placówka będzie ubiegać się o dofinansowanie, ma na celu rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych. Związane ze złożeniem wniosku koszty w wysokości 60 tys. zł poniesie SP ZOZ.

DK