Aktualności
Rozbudzić ducha misyjnego

Rozbudzić ducha misyjnego

W sobotę, 28 lutego, w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Diecezjalne Forum Misyjne.

Jak zaznacza biskup siedlecki Kazimierz Gurda w zaproszeniu wystosowanym na tę okoliczność, spotkanie wpisuje się w przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który pod hasłem: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” przebiegał będzie od 12 do 14 czerwca w Warszawie.

„Poprzez nasze Diecezjalne Forum Misyjne chcemy upamiętnić 50 rocznicę wydania dekretu Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”, a także 40 rocznicę opublikowania adhortacji apostolskiej bł. Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz 25 rocznicę ukazania się encykliki „Redemptoris missio” św. Jana Pawła II” – czytamy w zaproszeniu. Ksiądz biskup wyraża nadzieję, że kongres przyczyni się do rozbudzenia ducha misyjnego szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a zarazem przypomni diecezjanom, że na mocy chrztu stajemy się uczniami-misjonarzami powołanymi, by nieść Ewangelię światu.

KL