Aktualności
Rozdają komputery

Rozdają komputery

Do mieszkańców gminy Drelów trafiły już 303 zestawy komputerowe, a wójt chce ubiegać się o kolejne…

Szansę na 50 bezpłatnych zestawów komputerowych z dostępem do internetu stwarza udział w trzeciej edycji programu o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Podczas sesji, która odbyła się 26 marca, radni zaaprobowali pomysł wójta. Zrobili to tym chętniej, że gmina nie ponosi w związku z przedsięwzięciem żadnych kosztów.

– Urząd marszałkowski nie wymaga wkładu własnego gminy, a zabezpieczyliśmy na ten cel w budżecie 270 tys. zł – informuje wójt Piotr Kazimierski. – Pieniądze te chcemy przeznaczyć na uzupełnienie rezerwy naruszonej przez pomniejszenie subwencji oświatowej – wyjaśnia.

W pakiecie ze szkoleniem

Wójta nie przeraża też fakt, że po dwóch latach koszt trzyletniego dostępu do sieci objętych projektem gospodarstw będzie musiała ponosić gmina. Ma nadzieję, że do tego czasu powstanie szerokopasmowa sieć, dzięki czemu dostęp do internetu stanie się bezpłatny.

Komputery trafią do mieszkańców gminy w ramach partnerstwa z samorządem województwa lubelskiego, który realizuje dofinansowany ze środków unijnych projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Każda zakwalifikowana do programu rodzina otrzyma zestaw komputerowy i – w pakiecie ze szkoleniem – bezpłatny dostęp do internetu.

Już tylko do 22 kwietnia!

Z każdą kolejną edycją przedsięwzięcia krąg osób mogących ubiegać się o komputery poszerza się. Tym razem kryterium dochodowe jest wyższe, a ponadto na preferencyjne warunki mogą liczyć rodziny z dziećmi z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz osoby powyżej 50 roku życia. Zainteresowani pozyskaniem sprzętu mieszkańcy czas na składania wniosków mają do 22 kwietnia. Komputery trafią do beneficjentów już we wrześniu. Więcej informacji, m.in. na temat kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie, można znaleźć na stronie internetowej gminy Drelów.

BZ